Abonneren  Inloggen

Vakbond en UPM nog steeds in bemiddeling

23 maart 2022

Het bemiddelingsproces van de staking bij de Finse UPM papierfabrieken loopt nog steeds. De partijen blijven onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden, zo meldt de Finse Paperworkers’ Union (Paperiliitto).

Schikkingsvoorstel pulpfabriek

Bemiddelaar Leo Suomaa heeft op 22 maart een schikkingsvoorstel gepresenteerd in de collectieve onderhandelingen tussen Paperiliitto en de UPM pulpfabriek. De bemiddelaar heeft de partijen verzocht uiterlijk 14 april op het voorstel te reageren.

Andere bedrijven

De vakbond zal onder begeleiding van een bemiddelaar de onderhandelingen met de andere bedrijven van UPM voortzetten. Het belangrijkste doel van de vakbond is om de contractuele oplossingen voor de hele UPM af te ronden vóór het einde van de bemiddelingsperiode die door de bemiddelaar wordt gegeven.

Realistische doelen

Een cao voor alle medewerkers van de papiervakbond is een voorwaarde voor de aanvaarding van het ingediende schikkingsvoorstel. Om het langdurige arbeidsconflict met UPM op te lossen, moeten beide partijen de resterende onderhandelingen aangaan met realistische doelen en klaar zijn voor een snelle regeling, stelt de vakbond.

Het bemiddelingsproces wordt deze week voortgezet met gesprekken tussen de partijen. De volgende vergadering met de bemiddelaar is gepland op donderdag 24 maart.

UPM's strike mediation process is still ongoing and the parties will continue to negotiate working conditions.

Mediator Leo Suomaa presented a settlement proposal today in the collective bargaining negotiations between Paperiliitto and UPM's pulp business. The conciliator has asked the parties to respond to the proposal by 14 April.

The Paper Association will continue negotiations with UPM's other businesses under the guidance of a mediator. The main goal of the Paper Association is to complete the contractual solutions for the entire UPM before the end of the mediation period given by the mediator. The emergence of a collective bargaining agreement for all UPM paper union employees is a precondition for the acceptance of the settlement proposal submitted today. In order to resolve the protracted industrial dispute with UPM, both parties must enter into the remaining negotiations with realistic goals and be ready for a speedy settlement.

The conciliation process will continue with talks between the parties tomorrow, Wednesday. The next meeting of the conciliator is scheduled for Thursday, March 24th.

Bron: Paperiliitto