Abonneren  Inloggen

Staking UPM papierfabrieken

5 januari 2022

De verwachte staking bij de Finse UPM papierfabrieken is inmiddels in gang. Vanaf 1 januari zijn ongeveer 3.000 werknemers van de organisatie in staking. De fabrieken zijn gesloten. De staking zal op 22 januari eindigen, tenzij er eerder een akkoord wordt bereikt.

Vakbonden die papierarbeiders, leidinggevend personeel en elektriciens vertegenwoordigen, hadden eerder al gewaarschuwd dat ze zouden staken als er geen nieuwe overeenkomst over lonen en arbeidsvoorwaarden werd bereikt voor 31 december. Op die dag liep de voorgaande overeenkomst af.

Winstgevendheid verbeteren

Een jaar geleden stopte UPM, samen met andere bosbouwwerkgevers, met collectieve onderhandelingen. De sector zou de winstgevendheid willen verbeteren door alternatieve manieren te zoeken om overeenstemming te bereiken over lonen en arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsspecifieke overeenkomsten

Werknemers eisen een organisatiebrede arbeidsovereenkomst. Het bedrijf dringt aan op bedrijfsspecifieke overeenkomsten. Deze zijn met de multiplex- en houtdivisies al ondertekend.

‘UPM-bedrijven verschillen aanzienlijk van elkaar op het gebied van producten, productieprocessen, markten en verdienmodellen. Daarom is het voor hun concurrentievermogen van cruciaal belang om bedrijfsspecifieke collectieve overeenkomsten te sluiten’, zegt Jyrki Hollmén, Vice President, Labour Markets, UPM.

Dicteren in plaats van onderhandelen

Werknemers in de pulp-, papier- en biobrandstoffenbedrijven van UPM hebben gezegd dat UPM nieuwe voorwaarden wil dicteren in plaats van te onderhandelen, zo hebben de vakbonden verklaard. De staking zal duren tot 22 januari, tenzij er eerder een akkoord wordt bereikt.

Op dit moment maakt UPM geen schattingen van de economische gevolgen van de stakingen bekend, zo meldt de organisatie.