Abonneren  Inloggen

Heffing systeemkosten grafisch papier en karton

26 november 2021

Het tarief voor de jaarlijkse recyclingbeheersbijdrage is vastgesteld op € 2,90 per ton nieuw op de markt geplaatst/geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen. De recyclingbeheersbijdrage dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2023.

Papiervezelconvenant

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. In het Papiervezelconvenant zijn afspraken gemaakt om minimaal 75% van de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. 89% van het in Nederland op de markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt.

Papier Recycling Nederland (PRN)

PRN heeft als doel om de inzameling en het hergebruik van oudpapier op een zo hoog mogelijk niveau te houden. Het meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De stichting biedt ook een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert. Het PRN-systeem is door de overheid verplicht gesteld door middel van een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV).

Heffing systeemkosten

Aan het PRN-systeem zijn kosten verbonden ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF, de financiële tak van het PRN-systeem. ‘Systeemkosten’ zijn bijvoorbeeld personeelskosten, de huur van het pand en kantoorkosten. Deze recyclingbeheersbijdrage wordt daarom ook wel systeemheffing genoemd. Deze kosten worden aan de eerste ontvangers van papier en karton in rekening gebracht.

Doorberekenen

Eerste ontvangers van papier en karton zijn verplicht de recyclingbeheersbijdrage door te berekenen aan hun afnemers. Bedrijven die hun papier in Nederland inkopen bij de papiergroothandel betalen de recyclingbeheersbijdrage via de factuur van deze groothandel. De andere bedrijven ontvangen een factuur van SVF en betalen de recyclingbeheersbijdrage in 2022.

Geen voortdurende heffing

Om misverstanden te voorkomen geeft PRN aan dat de recyclingbeheersbijdrage voor papier en karton niets te maken met de recyclingbeheersbijdrage voor verpakkingen van de  Stichting Afvalfonds Verpakkingen die op dit ogenblik € 22 per ton voor verpakkingen van papier of karton bedraagt. Door het afsluiten van de papiervezelconvenanten, hebben producenten van producten van grafisch papier en karton niet te maken met een voortdurende heffing zoals bij verpakkingen wel het geval is.

Bron: Papier Recycling Nederland & KVGO