Abonneren  Inloggen

Ledenraad KVGO stemt in met eindbod Grafimedia-cao

16 mei 2024

Zes procent loonsverhoging per 1 juli 2024 en vier procent loonsverhoging per 1 juli 2025 als onderdeel van een nieuwe Grafimedia-cao met een looptijd van 24 maanden, ingaande per april 2024: dat is het eindbod aan de werknemersvakbonden waarmee de ledenraad van het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen (KVGO) 14 mei heeft ingestemd, en dat is toegezonden aan de vakbonden.

De vaststelling van het zogenoemde eindbod gebeurde tijdens de Algemene Vergadering van het KVGO, voorafgaand aan het KVGO-ledencongres “AI in de Grafische Industrie”. Locatie was de H20 Esports Campus in Purmerend. Nader gespecificeerd stelt het eindbod het volgende voor: een cao met een looptijd van 24 maanden, namelijk per 1 april 2024 tot en met 31 maart 2026. Gedurende de looptijd van de cao worden de feitelijke uurlonen - d.w.z. de vast overeengekomen bruto uurlonen - verhoogd, en wel als volgt:

  • per 1 juli 2024 met 6%
  • per 1 juli 2025 met 4%

Hiernaast zijn een aantal inhoudelijke voorstellen gedaan ten aanzien van decentrale invoeringsafspraken en bedrijfseigen regelingen, het nieuwe loongebouw ORBA en het taalgebruik binnen de cao.

Groot gat met looneis vakbonden: 10 versus 18% erbij

De loonsverhogingen in dit eindbod zijn historisch hoog, maar het gat met de looneis van de vakbonden De Unie, FNV en CNV blijft groot. Hun eis lag op in totaal 18% loonsverhoging over een iets langere cao-periode van 27 maanden. In een persbericht meldt het KVGO ‘dat werkgevers zich realiseren dat deze loonsverhogingen de inflatie niet volledig compenseren. Zij hebben op hun beurt echter óók te maken met gestegen prijzen, bijvoorbeeld voor papier en energie. En zij zijn van mening dat met deze voorgestelde verhoging de prijs voor arbeid past binnen de sector én reëel is en recht doet aan werknemers.’

Voor het eerst voerde het KVGO niet zelfstandig de onderhandelingen met de vakbonden, maar werden deze uitbesteed aan werkgeversonderhandelaar Marcel de Rooij van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWGN). Namens het KVGO begeleidde Kirsten Linders de onderhandelingen. De Rooij meldde 14 mei in een persgesprek dat in dit eindbod is uitgegaan van wat het gemiddelde bedrijf in de grafimediasector nog net kan verdragen aan verhoogde loonkosten, en dat dus niet is uitgegaan van wat “de onderkant van de sector” kan absorberen. Hij voegde eraan toe dat bedrijven die door 6% loonsverhoging per 1 juli in liquide problemen denken te komen, beperkte mogelijkheden hebben om de tien procent loonsverhoging gedurende de bovengenoemde cao-periode anders in te delen: ‘Je zou kunnen denken aan een extra vakantiedag, dat komt neer op 0,5% salaris, waardoor je dit jaar 5,5% loonsverhoging doorvoert, maar je moet dat stukje achterstallige loonsverhoging dan verderop in de cao-periode wel inlopen.’

Het eindbod is verstuurd aan de werknemersvakbonden die het aan hun leden zullen voorleggen.


Tekst: Wim Danhof


Wekelijks het laatste nieuws in je inbox met de PRINTmatters nieuwsbrief