Abonneren  Inloggen

Een bijzondere groep

9 maart 2023

Hoe oud bent u? Ik gok dat de gemiddelde leeftijd van de lezers van PRINTmatters rond de vijftig jaar ligt of daarboven. Dat is ‘een bijzondere groep’. Niet omdat ze de PRINTmatters lezen (ja, ook natuurlijk) maar vanwege hun leeftijd. Inmiddels behoor ik er zelf ook al een tijdje bij,’ schrijft Eva Bouwman van Dienstencentrum.

‘Wanneer ben je een ‘oudere werknemer’? Het staat niet omschreven in de Arbowet, maar in de Grafimedia CAO wordt gesproken over 55+. Binnen de Arbo RI&E Grafimedia wordt vervolgens gesproken over 45+, als gevolg van arborisico’s, met name in productieomgevingen. Onze reactiesnelheid, fysieke belasting en flexibiliteit nemen nu eenmaal af naarmate we ouder worden.

Grotere risico’s

Afgelopen jaar heb ik bij diverse bedrijven de Arbo RI&E Grafimedia ingericht. Dat betekent ook dat je in kaart brengt wat de bijzondere groepen zijn, met daarbij een beschrijving van de genomen maatregelen om mogelijke risico’s voor deze groepen te beheersen. Waarom? Bijzondere groepen kunnen grotere risico’s lopen, bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd, onervarenheid of verminderde belastbaarheid. Veel kleinere bedrijven (tot 25 medewerkers) realiseren zich niet dat ook zij in het bedrijf bijzondere groepen hebben (wellicht alleen ouderen) en zullen dit in de RI&E (risico-inventarisatie & evaluatie) moeten verantwoorden.

Voorbeeld: ouderen

Oudere werknemers hebben veel kennis en ervaring. De instroom van jongeren is laag en door het oprekken van de pensioenleeftijd is uitval voorkomen en inzetbaarheid behouden extra belangrijk. Dit kan door bijvoorbeeld te kijken naar taakroulatie, ploegendiensten, hulpmiddelen en samenwerken. Wat blijkt? In bedrijven waar oudere werknemers langer doorwerken, ligt het accent vooral op iemands belastbaarheid en individuele wensen en minder op leeftijd.

Voorbeeld: anderstaligen

Afgelopen jaar gingen een flink aantal vluchtelingen (onder andere Oekraïners) in onze sector aan het werk, met name in de afwerking. Mooi om te zien hoe deze ‘bijzondere groep’ in ons land wordt opgenomen. Wat veel van ons zich niet realiseren zijn de extra risico’s die de groep ‘anderstaligen’ loopt. Ze zijn onze taal niet machtig en kennen ook de (arbo)spelregels nog niet. Beschikken ze bijvoorbeeld over de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen en otoplastieken? Kunnen ze hiermee omgaan? Hebben ze voldoende instructies gekregen over arbo en veiligheid? Zijn die instructies vertaald? Juist deze groep is extra kwetsbaar. Zij zullen instructies en procedures minder goed begrijpen waardoor het risico op een ongeval groter is. De werkgever is dan ook verplicht om te zorgen voor voldoende voorlichting, opleiding en training van deze bijzondere groep. De rol van de naaste collega’s moet hierbij niet onderschat worden, al blijft het de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Kortom: omschrijf in de Arbo RI&E niet alleen uw risico’s op werkplek-niveau, maar ook van uw bijzondere groepen. En neem indien nodig de juiste maatregelen.’

Dit artikel wordt je aangeboden door Dienstencentrum.

MEER WETEN? Neem contact op met Eva Bouwman, adviseur HRM, Arbo & Milieu bij Dienstencentrum, via e.bouwman@dienstencentrum.com.


Geen nieuws missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PRINTmatters