Abonneren  Inloggen

Zorgen over prijsdruk en krappe arbeidsmarkt in grafimediabranche

6 februari 2023

Grafimediabedrijven zagen in de loop van 2021 hun omzet herstellen van de coronalockdowns. Toch blijven er zorgen in de branche, bijvoorbeeld door de sterke prijsconcurrentie en het gebrek aan vakkrachten. Dat blijkt uit economisch onderzoek van GOC, uitgevoerd in opdracht van het A&O Fonds Grafimediabranche.

Prijsdruk door overcapaciteit in de markt

Reden tot zorg zijn de stijgende inkoopprijzen voor grafimediabedrijven. Ze waren in 2021 fors meer kwijt voor onder meer papier en drukinkt. Die stijgende grondstofprijzen kunnen ze echter lastig doorberekenen naar hun klanten, vanwege de overcapaciteit in de markt. Gemiddeld wordt zo’n 25 procent van de productiecapaciteit niet benut en dat zorgt voor een sterke prijsconcurrentie. Dat gaat ten koste van het bedrijfsresultaat.

>> Bekijk de volledige economische rapportage

Focus op verlagen kosten en verhogen efficiency

Desondanks boekte 64% van de grafimediabedrijven winst in 2021. 19% van de bedrijven kwam net uit de kosten, 17% moest geld toeleggen op de productie van drukwerk. De druk op het bedrijfsresultaat zorgt voor een groeiende aandacht voor het verlagen van de kosten en verhogen van de efficiency in de productie. GOC ondersteunt bedrijven daarbij met vakgerichte opleidingen. Het A&O Fonds Grafimediabranche stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Minder bedrijven, lagere werkgelegenheid

Lichtpuntjes zijn er ook. Zo kende de grafimediabranche in 2021 relatief weinig faillissementen (4) en vrijwillige bedrijfsbeëindigingen (105). Er waren aan het eind van het jaar nog 2755 bedrijven actief in de branche. Samen boden ze werk aan ongeveer 20.000 mensen. De werkgelegenheid in de branche liep daarmee wel terug.

Lagere werkloosheid van grafisch personeel

Een andere positieve ontwikkeling is de afname van het aantal grafici dat zonder werk thuis zit. De werkloosheid in de branche daalde in 2021 van 7,1 naar 4,4% en komt daarmee in de buurt van het landelijk gemiddelde. Door het aantrekken van de arbeidsmarkt vindt een deel van de grafisch medewerkers makkelijker een baan. Voor oudere werknemers die lang hetzelfde specialistische werk gedaan hebben, blijft het vinden van nieuw werk uitdagend. Begeleiding op maat door C3 werkt! kan voor hen uitkomst bieden.

Krapte op arbeidsmarkt grootste uitdaging

Voor het onderzoek is grafimediabedrijven gevraagd wat ze als grootste belemmering zien voor hun bedrijf. Een tekort aan opdrachten wordt daarbij vaak genoemd, maar is niet langer de grootste uitdaging voor grafisch ondernemers. Dat is tegenwoordig een tekort aan gespecialiseerde arbeidskrachten. Het tekort wordt met name veroorzaakt doordat veel ervaren vakmensen met pensioen gaan. Met wervingscampagnes gericht op jongeren en zij-instromers en BBL-opleidingen helpt GOC bedrijven om vacatures toch in te vullen.

Over het A&O Fonds Grafimediabranche

Het A&O Fonds Grafimediabranche zet zich in voor een gezonde arbeidsmarkt in de grafische sector en goede scholing voor (potentiële) werknemers. Ook stimuleert het fonds de duurzame inzetbaarheid van medewerkers via Create your future (CYF). Dit project bevat onder meer programma’s op het gebied van gezond, veilig en vitaal werken en goed werkgeverschap. Voor zowel de scholing als CYF-programma’s zijn verschillende subsidies beschikbaar.

Het rapport is te downloaden via de website van het A&O Fonds. Voor vragen over het A&O Fonds of over het rapport kun je contact opnemen met info@aenofonds.nl.


Geen nieuws missen?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van PRINTmatters