Abonneren  Inloggen

‘Online print heeft grootste groei nog voor zich liggen’

3 februari 2023

‘De printsector loopt in zijn ontwikkeling vijf tot tien jaar achter op andere branches die veel eerder met de shift naar e-commerce zijn begonnen. Denk aan de luchtvaart, mode en entertainment.’ Dat stelde ceo Roland Keppler van Onlineprinters tijdens het Online Print Symposium in München. ‘Dat is eigenlijk goed nieuws, want daardoor liggen er enorme kansen.’

Eindelijk rust na twintig jaar leiderschap in die altijd maar hectische toerismesector. Dat gevoel had Roland Keppler toen hij vier jaar geleden aantrad als ceo van Onlineprinters, een van Europa’s leidende online printbedrijven, met het hoofdkantoor in Duitsland. Maar toen kwam de coronacrisis, gevolgd door de grondstoffencrisis en de huidige energiecrisis en inflatie. ‘Onzekerheid is ook in de printsector een gegeven geworden. Rustig wordt het niet meer, wen er maar aan’, zo liet hij in München voor 250 toehoorders optekenen. ‘Toch liggen er talrijke kansen om in deze sector succesvol te zijn, als je – door scenarioplanning – maar bent voorbereid op het ergste. Zo moet je duidelijk communiceren naar je medewerkers, klanten, geldschieters en andere belanghebbenden, en als organisatie snel kunnen handelen en wendbaar zijn. Op financieel gebied is liquiditeit altijd essentieel. Bovendien hebben wij de laatste jaren geleerd om als internationaal bedrijf nauwer samen te werken. Wij beschikken over 23 online shops in 16 landen, en over productielocaties in 5 landen. Zo helpen onze zusterbedrijven elkaar waar mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om papierbeschikbaarheid, om zo tekorten op te heffen. Het groepsgevoel is door die verschillende crises sterker geworden. Ook werden we pragmatischer en focussen we nu veel meer op wat er echt toe doet.’

Minder eigen productie

Onlineprinters verbindt – in de woorden van Keppler – het drukken met e-commerce: maar liefst 85% van de online bestelde printproducten maakt het bedrijf (1700 medewerkers) zelf. Dat percentage zal zakken, want Keppler meldde dat een steeds groter aandeel van het uitdijende productportfolio wordt geproduceerd door partners. ‘Dat geldt niet alleen voor merchandising en verpakkingen, want we laten ook een toenemend aantal eigen producten door partners produceren. Ondertussen blijft onze strategie gericht op zowel organische groei als anorganische groei, via internationale overnames.’

Tranformerende trends

Keppler beschouwt de grondstoffen- en energiecrisis, maar ook het personeelstekort, als randvoorwaarden. Los hiervan ziet hij vier trends die de printsector transformeren. Het gaat om: verdere digitalisering van de inkoop, verdere marktconsolidatie, nog hogere klanteisen, en duurzaamheid. Dit is zijn reflectie op deze trends:

1. Digitalisering van de inkoop

‘Online print staat in de ontwikkeling vijf tot tien jaar achter op andere branches die veel eerder met de shift naar e-commerce zijn begonnen. Dat zie je terug in het percentage zakelijk drukwerk dat in West-Europa online wordt besteld: bijna 25%. Daarentegen wordt 80% van de vliegreizen online geboekt, 57% van de kleding online besteld, en ruim 50% van de boeken, films en muziek. Het goede nieuws is dat de grootste groei van online print dus nog voor ons ligt – ondanks het feit dat er de laatste jaren al miljarden euro’s in deze markt zijn gestroomd. De weg naar standaardisatie zal voortschrijden. Persoonlijk denk ik dat 50% van alle printproducten binnen enkele jaren online verkoopbaar is, in alle relevante marktsegmenten. Dat biedt enorme kansen voor bedrijven die in deze markt actief zijn of worden. Maar nu komt voor online print wel de proof of the pudding, de volgende stap: enerzijds door steeds meer concurrentie van online aanbieders van printproducten, anderzijds door de onrust die is ontstaan door de verschillende crises.’

2. Marktconsolidatie

‘Tussen 2008 en 2020 daalde het aantal drukkers in Duitsland al met 32%, van bijna 11.000 naar ruim 7.000. Wij verwachten dat die trend zich versnelt: door de huidige grondstoffen- en energiecrisis komt de vraag bij grafische ondernemingen om te stoppen eerder op. Bovendien drukt de portfolio-uitbreiding van grote online drukkers steeds meer gespecialiseerde drukkers uit de markt. Voor ons als Onlineprinters is die marktconsolidatie natuurlijk een enorme kans. Door onze schaalgrootte hebben wij goede toegang tot leveranciers, internationale ketens, enzovoort. Grondstoffen- en papierbeschikbaarheid, prijsonderhandelingen: het zijn zaken die je in groter verband makkelijker kunt aanpakken. Daarnaast leidt schaalgrootte tot meer productie-efficiency. Wij bouwen nu voor bepaalde printsegmenten nieuwe competentiecentra op. Inkjet in Neustadt, Large Format Print in Stettin (Polen), enzovoort. Daardoor worden we nog concurrerender. Het zijn allemaal zaken die de trend van marktconsolidatie opdrijven.’

3. Hoge klanteisen

‘Klanten verwachten korte levertermijnen, een soepel bestelproces, tot zelfs “one-click buying”, en tools waarmee zij zelf eenvoudig hun printproducten online kunnen vormgeven. Partijen als Amazon hebben de lat voor online print heel hoog gelegd. Maar ook die hoge klanteisen vormen een kans. Vraag jezelf af: “Wat zijn de thema’s waardoor klanten besluiten om hun drukwerk toch niet online te bestellen?” Als je die thema’s kent en aanpakt, dan zorg je voor verdere groei van het aantal online bestellingen.’

4. Duurzaamheid

‘Er kan in mijn woonplaats geen boom meer worden omgekapt of het roept protesten op. Neutraal zijn is geen optie meer: in veel branches duurt het lang voordat een trend zich doorzet, maar bij duurzaamheid is dat kantelpunt nu gepasseerd. Daarbij speelt ook een financiële component mee. Denk met name aan de “ESG-reports” die banken en andere investeerders van je vragen bij de beoordeling van een financieringsaanvraag: hoe ga je om met het milieu (Ecology), je personeel en de maatschappij (Social) en je ondernemingsbestuur (Governance)? Die ESG-reports komen voort uit de gevoelde noodzaak om leefomgevingen te beschermen tegen onverantwoorde praktijken van bedrijven die ten koste van alles hun winst willen vergroten. Een van de manieren waarop wij werken aan meer duurzaamheid, is de bouw van kleinere, flexibelere productiecentra in de diverse landen waar wij actief zijn. Deze centra gaan gepaard met kortere toeleveringsketens, waardoor we dichter bij de klant kunnen produceren. Zo kunnen wij op onze logistiek en CO2-uitstoot besparen, daar waar de prijs van CO2 stijgt.

Copyright: ©Nadja von Prümmer

Daarnaast is een duurzame bedrijfsvoering noodzakelijk om in de war on talent jongere generaties medewerkers aan je te binden. Vooral in grote steden willen jonge mensen alleen nog werken aan coole producten, die iets bijdragen aan de maatschappij. Een gevestigde naam, je bedrijfsimago of je lange historie, dat telt allemaal niet meer. Ik ken veel ondernemers waar medewerkers niet meer willen meewerken aan marketingcampagnes van tabaksfirma’s of vliegmaatschappijen. Als printbranche hebben wij veel goeds te bieden, want niemand verlangt naar een wereld die volledig is gedigitaliseerd, en waarin alles verloopt via Google Search. Dat is uiteindelijk ook niet duurzaam. Wij moeten als printsector echter wel aan ons imago en ons verhaal werken, en de waarde van drukwerk uitdragen. In Scandinavië is vliegschaamte een groot fenomeen. Wij moeten voorkomen dat er straks ook massale drukschaamte ontstaat.’

Advies van Roland Keppler

Wat is uw belangrijkste advies, als ceo van een grote online drukker, aan traditionele grafische bedrijven die willen starten met e-commerce? Die vraag kreeg Roland Keppler, ceo van Onlineprinters, voorgelegd tijdens het Online Print Symposium in München. Zijn antwoord: ‘Ga je traditionele drukprocessen niet een-op-een vertalen naar online. Denk juist terug vanuit de klant en zijn behoefte richting de productie. Bouw vervolgens snel een goede webshop.’

Tekst: Wim Danhof

Op 23 en 24 maart vindt Online Print Symposium plaats in München. Bezoek de website voor meer informatie.


Dit artikel verscheen eerder in PRINTmatters 8. Geen magazine missen?

Neem een proefabonnement