Abonneren  Inloggen

‘MMA hoopt op pijnverzachtend overleg’

25 januari 2023

Per januari 2023 heeft PostNL haar tarieven-structuur voor het bezorgen van magazines/periodieken gewijzigd, plus de prijzen. De veel hogere kosten vormen een bedreiging voor uitgevers, drukkers en verder iedereen in de keten. We publiceerden hier eerder dit bericht over. PRINTmatters benaderde diverse bedrijven en organisaties over dit probleem met 4 vragen. Hieronder de antwoorden van Erwin van Luit, voorzitter MMA (Magazine Media Associatie). Van Luit is tevens CEO bij Roularta Media Nederland.

1. Zijn de nieuwe PostNL-tarieven voor magazines een bedreiging voor de uitgeefsector en grafimedia-bedrijven en waarom?

‘Een bedreiging is een zwaar woord, maar het is wel een gegeven dat de nieuwe PostNL tarieven substantieel hoger zijn dan voorheen en zeker hoger dan bij voorheen Sandd. De uitgeefbranche heeft momenteel te maken met een aantal uitdagingen en deze tariefverhogingen maken het voor ons als totaliteit zeker niet gemakkelijker. Uitgevers hebben de mogelijkheid om een deel van die kostenstijgingen te mitigeren door servicekaders aan te passen, maar dat is helaas niet altijd voor iedere uitgever en voor iedere titel mogelijk.’

2. Welk onderdeel van die nieuwe aanpak heeft de grootste impact en waarom?

Zie antwoord vraag 1.

3. Wat kan er nog tegen gedaan worden?

’De realiteit is dat PostNL te maken heeft met teruglopende volumes en dat dit leidt tot hogere prijzen voor het resterende deel. Dat is een economisch wetmatigheid waar we niet onderuit kunnen. Vanuit de Magazine Media Associatie (MMA)  voeren we momenteel intensief en constructief overleg met PostNL waarin we onze zorgen over de hogere tarieven nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

Daarbij zal samen met PostNL en met ketenpartners gekeken worden hoe we de distributieketen zo optimaal mogelijk kunnen inrichten, teneinde efficiencyvoordelen te realiseren die wellicht uiteindelijk vertaald zouden kunnen worden in lagere (of minder sterk stijgende) totale distributiekosten en acceptabele servicekaders. Dit is een traject dat we in het eerste kwartaal van 2023 hopen af te ronden.’

4. Moeten we met z’n allen wennen aan de nieuwe werkelijkheid?

‘De ACM heeft onlangs in een brief aan het ministerie van Economische Zaken advies uitgebracht over de bescherming van o.a. zakelijke afnemers tegen onredelijke tarieven en voorwaarden van PostNL. Wellicht dat daar nog een opening ligt voor de toekomst. Daarnaast hoop ik ook dat ons constructieve overleg met PostNL - en de daaruit volgende stappen - de pijn verzachten en tot een creatieve oplossing kunnen leiden.’


PRINTmatters benaderde diverse partijen in het uitgeef/grafimedia-segment om hun mening/ideeën over de posttariefstijging op te tekenen. Die reacties zijn de komende weken te lezen in de nieuwsbrief van PRINTmatters. Neem een gratis abonnement op onze nieuwsbrief en verzeker je van de bezorging van die (digitale) informatie.