Abonneren  Inloggen

Parenco reageert op uitzending EenVandaag

25 augustus 2022

Vorige week plaatsten wij een artikel over de uitzending van EenVandaag waarin aandacht werd besteed aan de lage waterstand op de Veluwe. Daarin werd duidelijk dat bewoners zich zorgen maakten over de invloed van papier- en kartonfabriek Parenco op die waterstand. We ontvingen naar aanleiding van dit artikel (terechte) vragen van lezers, want het standpunt van Parenco kwam in de uitzending, en in ons artikel, niet aan bod. Parenco had op dat moment nog niet in en op de uitzending gereageerd, maar inmiddels is er wel een officiële reactie, die wij ter nuancering graag delen.

Naar aanleiding van de reacties op de uitzending en op ons artikel namen wij contact op met Parenco. We spraken met Ruben van Haren, Manager Human Resources. Op dat moment was Parenco bezig met het voorbereiden van een officiële reactie, die inmiddels online is gezet. ‘De landelijke ontwikkelingen op het gebied van stikstof en water helpen niet mee in de beeldvorming’, zei van Haren. Hij vertelde dat de totale industrie ongeveer 2% van de stikstofuitstoot voor haar rekening neemt en wees ons op een RIVM rapport waarin Parenco wordt genoemd. ‘Daarin wordt vermeld dat Parenco verantwoordelijk is voor 0,04% van de stikstofdepositie in De Veluwe’, aldus van Haren.

Verduidelijking watergebruik Parenco

Op de website nubijparenco.nl informeert Parenco mensen over de belangrijkste thema’s, kunnen eventuele calamiteiten worden gemeld, wordt nieuws geplaatst en informeert Parenco de omgeving bij onderhoudsstops. ‘Deze site zullen wij steeds vaker gaan gebruiken als portaal om onze omgeving op de hoogte te houden’, vertelt van Haren. Op deze site is afgelopen vrijdag een bericht geplaatst waarin het watergebruik van Parenco wordt toegelicht. Een aantal punten uit dat bericht:

  • Het merendeel van het water dat wordt gebruikt wordt opgepompt vanuit grote diepte uit innamepunten op Parenco’s eigen terrein.
  • Om hoogwaardig publicatiepapier te kunnen produceren met de juiste witheid is ruime beschikbaarheid van schoon bronwater van hoge kwaliteit noodzakelijk.
  • Op dit moment wordt op een van de twee papiermachines dit type papier geproduceerd.
  • Waar het grondwater in de omgeving van Parenco’s productielocatie (Renkum) op ongeveer op 19 meter diep wordt gevonden, wordt het gebruikte water opgepompt vanaf een diepte tussen de 90 en 100 meter. Er liggen verschillende dichte kleilagen boven het punt waar Parenco water oppompt. Daardoor heeft Parenco’s watergebruik een beperkte invloed op het grondwaterpeil in Parenco’s directe omgeving.
  • Parenco gebruikt iedere opgepompte liter water ongeveer negen keer in haar processen om te komen tot nieuw papier. Daarna wordt het water biologisch gezuiverd in de eigen waterzuivering en wordt ruim 95% van het water schoon via de Nederrijn teruggebracht in de natuur. Ongeveer 5% verlaat als stoom de fabriek via schoorstenen.
  • Jaarlijks worden intern doelen gesteld om het gebruik van bronwater te verminderen.
  • Op dit moment wordt oppervlaktewater (water uit de Nederrijn) vooral ingezet voor koeling van productieprocessen. Voor de productie van publicatiepapier is het vanwege kwaliteitseisen niet mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Voor de productie van verpakkingspapier zou dat eventueel wel kunnen. Echter, Parenco beschikt over één watersysteem. Daarom is op dit moment het gebruik van oppervlaktewater voor de productie van verpakkingspapier niet mogelijk. Op dit moment wordt onderzocht hoe binnen de beperkingen van één watersysteem toch een deel van de huidige bronwaterbehoefte gedekt kan worden door oppervlaktewater.
  • De watervergunning staat op dit moment niet toe dat oppervlaktewater wordt ingezet. Dit is één van de redenen waarom Parenco in voorbereiding is voor een algehele revisie van de omgevingsvergunning.
  • In toekomstplannen is verdere besparing op bronwatergebruik opgenomen. Ook de mogelijkheid om volledig over te gaan op de productie van verpakkingspapier wordt onderzocht. Als onderdeel van de investeringen die daarmee gepaard gaan, kan het grootste deel van het huidige watergebruik worden omgezet van bronwater naar gebruik van oppervlaktewater.
  • Parenco onderhoudt contact met betrokken instanties zoals Stichting Renkums Beekdal. Het bestuur van Stichting Renkums Beekdal heeft Parenco laten weten dat de vrijwilliger bij EenVandaag op persoonlijke titel heeft gesproken en niet als woordvoerder van de Stichting Renkums Beekdal. Er is inmiddels ook contact geweest met EenVandaag.