Abonneren  Inloggen

Print Against War

4 mei 2022

Om Oekraïense druk- en verpakkingsbedrijven te helpen om te blijven werken, of ondersteuning te bieden wanneer ze hun producties weer kunnen opstarten, is Print Against War, een non-profit initiatief van de Meaningful Print Foundation, gestart.

Dit nieuwe initiatief roept drukkers en converters, uitgevers, influencers en toeleveranciers van de druk- en verpakkingsindustrie op om hun krachten te bundelen om hun collega’s te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Naast de oorlog in Oekraïne, strekken de doelen van de organisatie zich uit tot hulpverlening om het sociaaleconomische weefsel van de print community te helpen herstellen in elke regio die door oorlog is getroffen.

Wat is Print Against War?

Samen zijn Print Against War en de Meaningful Print Foundation ontworpen om de wereldwijde druk- en verpakkingsindustrie te mobiliseren om belanghebbenden te helpen omgaan met oorlogen, natuurrampen, epidemieën / pandemieën en andere schadelijke en ontwrichtende gebeurtenissen. Daarnaast zal de Meaningful Print Foundation werken aan langetermijnprojecten die de grafische industrie op het gebied van gendergelijkheid, koolstofneutralisatie, duurzame productie, onderwijs voor studenten in nood en inclusie van mensen met een handicap in het personeelsbestand.

Middelen verzamelen

Het programma staat open voor alle leveranciers, drukkers en andere leden van de printgemeenschap die hulp willen bieden. Om het verzamelen van donaties van een brede basis aan te moedigen, stelt Print Against War voor dat online druk- en verpakkingsbedrijven een vrijwillige donatieoptie toevoegen aan hun e-shops. Hierdoor kan een brede basis van ontwerpers, bureaus, printserviceproviders en individuen over de hele wereld bijdragen. Daarnaast kunnen ook directe donaties of andere vormen van materiële hulp aangeboden worden (bijv. gratis of tegen speciale prijzen verbruiksartikelen, papier, enz.). Ten slotte werkt Print Against War aan het creëren van allianties tussen drukkers in de Europese Unie en in Oekraïne, zodat banen gedeeld kunnen worden, waardoor hun voortbestaan mogelijk wordt.

Middelen toewijzen

De Meaningful Print Foundation is bezig met het opzetten van een systeem om de toewijzing van middelen transparant te maken.  Via de toezichtsraad wordt geval per geval beoordeeld en geschikt bevonden.  Alle gefinancierde projecten worden zichtbaar gemaakt.

‘Naast de humanitaire inspanningen die individuen, gezinnen en bedrijven leveren om de Oekraïense bevolking en vluchtelingen te ondersteunen, geloven we dat een industriebrede reactie essentieel is’, zegt Lorenzo Villa, mede-oprichter van de Meaningful Print Foundation. ‘Print Against War is het eerste wereldwijde ondersteuningsproject voor een regionale print- en verpakkingsmarkt in nood. We beschouwen het als slechts de eerste die de Meaningful Print Foundation in de toekomst kan coördineren.’

Bron: duomedia