Abonneren  Inloggen

Intergraf pleit voor opname bedrukte producten in EU-houtverordening

15 maart 2022

Intergraf roept de leden van het Europees Parlement op om het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening van ontbossing uit te breiden tot gedrukte producten. Hier pleit het al jaren voor. De Europese Commissie heeft nooit een herzieningsproces van de reikwijdte in gang gezet.

Nieuwe wetgeving

In plaats daarvan besloot de Europese Commissie om wereldwijde ontbossing aan te pakken in een nieuwe wetgeving: eind 2021 presenteerde ze een voorstel voor een verordening over grondstoffen en producten die verband houden met ontbossing en bosdegradatie.

Geen betrekking op gedrukte producten

Het wetsontwerp heeft tot doel de toegang te beperken tot producten die wereldwijde ontbossing of bosdegradatie met zich meebrengen. Het productaanbod omvat vee, cacao, koffie, palmolie, soja en hout. Wat dit laatste betreft, is het voorgestelde toepassingsgebied hetzelfde als dat van de EU-houtverordening, d.w.z. het heeft geen betrekking op gedrukte producten. Bedrukte producten zijn een van de weinige producten op houtbasis die niet onder de toekomstige Europese wetgeving inzake ontbossing vallen.

Mogelijk onveilige herkomst

Jaarlijks wordt voor miljoenen euro's aan drukwerk vanuit een mogelijk onveilige herkomst op de Europese markt geïmporteerd. Dit vormt niet alleen een maas in de milieuwetgeving, maar leidt ook tot concurrentievervalsing tussen Europese drukkerijen en internationale concurrenten. Bovendien tasten illegale houtkap en ontbossing de reputatie van onze waardeketen en het imago van gedrukte producten aan.

Omzeilen milieuregels

Met de huidige kritieke situatie waarin Europese drukkers de grondstof missen die ze nodig hebben om voor de Europese markt te produceren, is het onaanvaardbaar dat internationale concurrenten gedrukte producten kunnen blijven importeren en belangrijke milieuregels omzeilen.

Eerlijke concurrentie herstellen

Intergraf roept daarom de Europese wetgever op om eerlijke concurrentie op de Europese markt te herstellen, de milieu-lacune te dichten en de reputatie van en het vertrouwen in gedrukte producten in Europa veilig te stellen door het toepassingsgebied van de voorgestelde verordening over ontbossing uit te breiden tot gedrukte producten.

‘Europese consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de boeken of kinderkleurboeken die ze kopen op de Europese markt niet bijdragen aan de wereldwijde ontbossing. Dit kan alleen worden bereikt door met inbegrip van gedrukte producten in het toepassingsgebied van de verordening’, aldus Beatrice Kiese, Secretaris Generaal bij Intergraf.

Bron: Intergraf