Abonneren  Inloggen

NMO publiceert eerste rapportage Mediatrends

9 maart 2022

Het Nationaal Media Onderzoek (NMO) publiceert voor het eerst ‘NMO Mediatrends’. Dit onderzoek is de opvolger van de Media Standaard Survey (MSS) dat tussen 2014 en 2018 werd uitgevoerd in opdracht van SKO, NLO, NOM en VINEX.

Brievenbussticker

Het rapport richt zich voornamelijk op het online en digitale mediagebruik. Ook worden er cijfers gegeven over het gebruik van de brievenbussticker. Uit het rapport blijkt dat 36% van de Nederlandse huishoudens een sticker gebruikt. De NEE/NEE sticker is het meest populair. Hoe kleiner het huishouden, hoe meer kans dat een huishouden een brievenbussticker gebruikt. 50% van de eenpersoonshuishoudens heeft een sticker, terwijl huishoudens van drie of meer personen voor 33% gebruikmaken van een brievenbussticker.

Online kranten en nieuws

Uit het rapport blijkt dat kranten en nieuwsmerken de beste papieren hebben, als gekeken wordt naar de frequentie waarmee deze online gebruikt worden. Ruim de helft van de Nederlanders geeft aan dagelijks online nieuws en/of kranten te lezen. De tijdschriften daarentegen kennen een relatief lage online consumptie. Zo’n driekwart van de populatie leest nooit een tijdschrift online. Kijken en luisteren kennen een dagelijkse online gebruikersgraad van respectievelijk 38% en 36%.

‘De manier waarop we media tot ons nemen is enorm aan verandering onderhevig. Dat maakt dat de huidige bereiksonderzoeken een slag gaan maken, vooral op het gebied van crossmedia consumptie. NMO Mediatrends voedt het Nationaal Media Onderzoek met belangrijke data voor de inrichting van het onderzoek en de samenstelling van de panels’, aldus Sjoerd Pennekamp, directeur van SKO.

NMO Mediatrends

NMO Mediatrends is binnen het nieuwe NMO de bron als het gaat om de samenstelling van doelgroepen en het bezit en gebruik van de vele devices. Ook vormt de output van NMO Mediatrends de basis voor de verschillende wegingen binnen NMO. De eerste NMO Mediatrends, uitgevoerd door Ipsos, kent een steekproefomvang van 8.726 personen van 13 jaar of ouder. Voor de steekproeftrekking is gebruik gemaakt van postcode afgiftepunten, waardoor elk huishouden een gelijke kans heeft op deelname aan het onderzoek. Het veldwerk heeft online, telefonisch en face-to-face plaatsgevonden in heel 2021.

Bekijk of download hier het volledige rapport