Abonneren  Inloggen

Complexe print net zo eenvoudig bestellen als visitekaartjes

27 mei 2021

Via Printplaza van Benchpool kunnen organisaties hun complexe printproducten nu net zo eenvoudig online bestellen als visitekaartjes bij online drukkers. Dure, tijdrovende inkoopmethoden zijn passé dankzij dit eerste Europese online bestelplatform voor complex drukwerk.

Met Printplaza kunnen bedrijven binnen enkele minuten hun complexe printproducten bestellen, in oplagen van vijftienhonderd tot meer dan vijf miljoen exemplaren. Het platform faciliteert bestellingen van A6- tot A1-formaat en alles daartussen, in veel papiersoorten en afwerkingsvormen. Het gemak van onlinedrukkers bij de inkoop van standaarddrukwerk biedt Benchpool nu dus ook bij de inkoop van complex drukwerk, en indien gewenst ook met persoonlijk advies van het Benchpool Team.

Papier blijft, maar de inkoop verandert

Print blijft relevant als een medium dat zich qua formaat, voorkomen en tastbaarheid onderscheidt. Wat wél verandert is de inkoop van print. De invloed van digitale oplossingen op waarde- en voorraadketens neemt dramatisch toe. De complexiteit van - en de eisen aan de inkoop worden hierdoor hoger. Dit vereist flexibelere en snellere inkoopprocessen, maar ook meer transparantie en real-time informatie over leveranciers, technologie en milieu-impact. Gevolg: oude, ondoorzichtige analoge processen worden vervangen door gerationaliseerde, efficiënte digitale processen.

Klanten verwachten online inkoop van complexe print

Hoewel allang het meest succesvolle businessmodel in de grafische industrie, is online print nog niet doorgedrongen tot complex, niet-gestandaardiseerd drukwerk. Hoe kan dat? De hoge complexiteit van op maat gemaakt drukwerk maakt het moeilijk om de digitalisering en automatisering van workflows hierop af te stemmen. Er moet een nieuw samenspel ontstaan tussen digitalisering van de inkoop en het management van printopdrachten enerzijds, en de persoonlijke communicatie tussen klant en drukkerij anderzijds. Het gemak waarmee inkopers bij standaardproducten nu print bestellen bij online drukkers zorgt voor eenzelfde verwachtingspatroon rondom de inkoop van complex drukwerk.

Ook snelle online inkoop via tenders

Sterker nog: als uitbreiding op Benchpool Printplaza is Benchpool Enterprise een nieuwe SaaS-oplossing die zelfs tenderinkoop digitaliseert: van productconfiguratie, tender- en offertebeheer tot offerteanalyse en afwikkeling. Ook drukwerkaanbestedingen verlopen hierdoor soepeler.

Vergrijzing en verjonging versnelt de tendens

De behoefte aan digitale inkoop van complexe printproducten neemt verder toe door snel afnemende kennis over leveranciers, productiemogelijkheden en drukwerkprijzen. Dit komt door vergrijzing bij zowel de bedrijven die drukwerk inkopen als de drukkerijen zelf. Jongere beslissers willen zonder gedoe online inkopen, ook complexe printproducten. De komst van Printplaza en Enterprise juichen zij daarom toe.

Test Printplaza 21 dagen gratis

Geïnteresseerd in online inkoop van complexe print via Printplaza? Nu gratis testen.