Abonneren  Inloggen

Al 325 jaar papier uit Flensburg

27 mei 2021

De Mitsubishi HiTec papierfabriek in Flensburg viert dit jaar zijn 325ste verjaardag. Opgericht door Hinrich Gultzau in 1696 bij "Mühlenstrom" buiten de stadspoorten, produceert het vandaag de dag hoogwaardig thermisch, inkjet- en barrièrepapier voor flexibele verpakkingen. Gecoat speciaal papier uit Flensburg is over de hele wereld in trek.

325 jaar geleden: een papiermaker komt naar Flensburg

In 1696 kwam de Mecklenburgse papiermaker Hinrich Gultzau naar Flensburg. Zijn ambitieuze plan was om een papierfabriek te bouwen. Destijds worstelde de stad nog steeds om te herstellen van de nasleep van de Dertigjarige Oorlog. De papierproductie leed aan ernstige tegenslagen in oorlogstijd, terwijl de vraag bleef groeien. Dit betekende dat tegen het einde van de 17e eeuw papier een schaars en waardevol handelsartikel was.

De belangrijkste voorwaarde voor het bouwen van een papierfabriek 325 jaar geleden was een geschikte waterloop met een bijbehorend natuurlijk verloop. Aan de poorten van de stad, aan de "Mühlenstrom", vond Gultzau een geschikt stuk land. Na officiële goedkeuring mocht hij voor de rode poort in Hennings Lundt een papierfabriek opzetten en daar gaan wonen. De eerste steen voor de huidige papierfabriek in Flensburg werd gelegd.

Industrialisatie, specialisatie, flexibiliteit

In de 19e eeuw nam de industriële papierproductie een hoge vlucht. In de eerste helft van de 19e eeuw werden alle processen, die tot dan toe met de hand werden uitgevoerd, gemechaniseerd. In de tweede helft werd begonnen met de productie van nieuwe grondstoffen in speciale celstoffabrieken. In 1848 werd op de huidige locatie in Flensburg de eerste papiermachine geïnstalleerd. In 1954 werd een papiermachine voor de productie van hygiënepapier in gebruik genomen en in 1970 begon de productie van giroform® zelfkopiërend papier. In het begin van de jaren negentig, nadat de licentieovereenkomst met Mitsubishi Paper Mills Ltd. voor de productie van thermisch papier was ondertekend, begon de productie van thermoscript® thermisch papier. De eerste toepassing was papier voor faxmachines, destijds het communicatiemedium bij uitstek.

De Flensburg papierfabriek van 1830 tot 1930

In de jaren negentig en 2000 werd geïnvesteerd in nieuwe hightech coatingprocessen voor de afwerking van speciaal papier. Specialisatie en verhoogde flexibiliteit van de gemoderniseerde productiefaciliteiten opende de deuren voor nieuwe toepassingen en nieuwe markten, bijvoorbeeld duurzaam thermisch papier met een topcoat voor rekeningafschriften, thermisch papier met vervalsingsbestendige veiligheidskenmerken voor toegangsbewijzen en loten, of speciale thermische papier voor de steeds groter wordende etikettensector.

Gecoat speciaal papier voor de toekomst

Sinds een aantal jaren concentreert de fabriek in Flensburg zich, naast de nog steeds groeiende markten voor thermisch en inkjetpapier, op gecoat barrièrepapier voor flexibele food- en non-foodverpakkingen. Klimaatbescherming en duurzaamheid zijn de grote uitdagingen van deze tijd. Naast het verminderen van verpakkingen en het vermijden van afval, ligt de focus op onderwerpen als de vervanging van kunststoffen, het gebruik van duurzame materialen en circulaire economie en recycling. In 2018 werden de eerste barricote® barrièrepapieren geproduceerd in Flensburg.

Tegenwoordig staat de fabriek in Flensburg voor hoge flexibiliteit, ervaren papierfabrikanten en moderne coatingtechnologieën. Teamgeest is bijzonder belangrijk. De gemotiveerde, ervaren en goed opgeleide medewerkers zetten zich elke dag in om aan speciale klantenwensen van over de hele wereld te voldoen, ook in kleine hoeveelheden: innovatief, individueel en duurzaam.

Hinrich Gultzau vermoedde dit allemaal niet toen hij in 1696 de papierproductie naar Flensburg bracht. Hij kon de uitdagingen en kansen van industrialisatie, digitalisering of klimaatbescherming niet voorzien. Maar hij zou heel trots zijn op zijn molen aan de Mühlenstrom en op de Flensburgse speciaalpapierfabriek van vandaag. Ook Mitsubishi HiTec Paper en het Flensburg-team zijn trots op 325 jaar papier "made in Flensburg".