Abonneren  Inloggen

Prijsverhogingen papierleveranciers

26 mei 2021

Europese papierleveranciers kondigen prijsverhogingen aan of hebben deze reeds doorgevoerd. Vorig jaar ging de Europese papierindustrie nog gebukt onder de gevolgen van de coronapandemie, maar inmiddels zijn de prijzen voor papier gestegen, zo meldt PaperChainManagement.

Volumedaling papier

De verkoopcijfers en prijzen stonden als gevolg een sterke teruggang in volumes onder sterke druk. In alleen al het segment krantenpapier bedroeg de volumedaling circa 22% tot 25%. Historisch lage prijzen voor alle soorten en kwaliteiten papier waren het gevolg.

De Finse groep Stora Enso heeft een drastische reductie (circa 35%; 1,2 miljoen ton) van haar papiercapaciteit aangekondigd. Wegens de coronapandemie besluit het bedrijf fabrieken versneld te sluiten. De toekomstverwachting is dat de markt voor grafisch papier niet zal groeien en overcapaciteit vooralsnog een belangrijk issue zal blijven. Daarentegen wordt er meer en meer ingezet op grondstoffen voor de verpakkingsindustrie, bio-materialen en de productie van hout voor de bouwindustrie.

Het Finse UPM verkoopt in Groot-Brittannië krantenpapierfabriek Shotton aan de Turkse Eren Paper Ltd., die de fabriek zal inzetten voor de productie van karton. Ook deze capaciteit voor krantenpapier zal dus uit de markt verdwijnen.

Vraag naar pulp groeit

Papierprijzen worden ook omhoog gestuwd door de groeiende vraag naar pulp- en celstoffen. De prijzen van celstoffen/pulp als gevolg van problemen met de verkrijgbaarheid schieten omhoog, zoals te zien in de grafiek hieronder.

Prijzen pulp

Energieprijzen bijna verdubbeld

Elektriciteitsprijzen zijn bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden. Aangezien energie een belangrijke factor is bij de productie van papier, heeft de prijsstijging hiervan ook directe gevolgen op de productiekosten van papier.

Prijzen elektriciteit

Transportkosten

Transportkosten zijn zowel aan de afzetzijde (transport van papier en andere grondstoffen) als aan de aanvoerkant (toevoer basismaterialen) in de keten met betrekking tot de papierproductie van enorm belang. Veranderingen in transportkosten hebben daarom ook invloed op de papierprijzen. Door een tekort aan containers en vervoerscapaciteit én verkeerde allocaties van containers, hebben de transportkosten in een jaar tijd een enorme sprong omhoog gemaakt.

Toename transportkosten

Transformatie richting verpakkingsindustrie

Nu de coronapandemie langzaam meer onder controle komt, ontstaat ook weer meer vraag naar grafisch papier. Ook is er nog steeds een sterke vraag naar papier en karton voor de verpakkingsindustrie. Tegelijkertijd zorgt afbouw van productiecapaciteit voor grafisch papier voor een ombouw van machines ook richting de verpakkingsindustrie. Diverse concerns zijn met deze transformatie onderweg (bijvoorbeeld SCA, Stora Enso en Norske Skog).

Oudpapier

De toename van de vraag naar karton drukt ook op de oudpapiermarkt, die in volume vorig jaar is teruggevallen door het geringere aanbod van oudpapier. Maar omdat dit weer als basisstof van belang is voor de productie van nieuw papier brengt de beschikbaarheid van oudpapier de keten weer in gevaar. Het gevolg is een enorme stijging van de prijzen van oudpapier ten opzichte van een jaar geleden (3 tot 4 keer hoger).

Mix van factoren

De papierindustrie heeft te maken met een mix van factoren die elkaar versterken. Een tekort aan oudpapier, toenemende transportkosten, hogere energielasten, reductie capaciteit grafisch papier, toename vraag karton/liners en hogere pulp- en oud papierprijzen.

Prijsstijgingen papier

Prijzen van grafisch papier in alle EU-landen met € 60 tot € 80 per ton omhoog gaan. Voor kraft- en testliners voor de productie van karton beweegt deze stijging in de richting van ten minste € 50 per ton. Alle prijsverhogingen gelden met ingang vanaf mei-juni en voor nieuwe projecten met directe ingang. Bestaande contracten worden gerespecteerd, maar nieuwe en extra volumes gaan alleen tegen nieuwe prijzen.

Impact grafische industrie

Deze enorme stijging heeft zeker ook impact op de grafische industrie. Bedrijven die contracten hebben afgesloten zullen tot het einde van de contracttijd verzekerd zijn van eerder overeengekomen prijzen. Drukkerijen en retailers die de gok namen voor prijzen tot en met juni dit jaar, worden met onmiddellijke ingang met deze prijsstijgingen geconfronteerd.

Bron: PaperChainManagement