Abonneren  Inloggen

Hoe win je 15 awards in 1 jaar?

26 april 2021

Studio Piraat, is een no-nonsense branding bureau waar inhoud, strategie en ontwerp hand in hand gaan. ‘Eerst denken, dan creëren. Sinds 2002 is dit onze prijswinnende gedachte. We zien de 15 toegekende internationale design awards dan ook als een bevestiging van onze werkwijze en enthousiasme van eenieder binnen het team,’ aldus Pim Nap, creatief directeur.

Pim Nap
Pim Nap, creatief directeur: ‘Ieder teamlid weet dat enthousiasme de psychische benzine is om vol inspiratie te werken.’

Het interview heeft plaats met Pim Nap, creatief directeur en merkstrateeg Dion van der Spek, op de eerste etage van Bink 36, het voormalige PTT-complex in Den Haag . We gaan zitten op ruim 1,5 meter afstand aan de grote vergadertafel, in een fraaie open ruimte met veel werkplekken, maar waar slechts een collega achter haar beeldscherm zit. Het kost niet veel moeite om je in te beelden hoe dynamisch het hier kan zijn als alle collega’s aanwezig zouden zijn. Pim houdt zich vooral bezig met de kwaliteit in het creatieve proces waarborgen, de grote lijnen zoals de ontwerpvisie uitzetten en een groot stuk klantcontact. Dion focust zich op de strategiekant van de opdracht. Hij vertaalt alle merkeigenschappen in een scherp merkpaspoort, is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers en stuurt het team aan. Ze vullen elkaar goed aan. Pim steekt direct van wal.

Dion van der Spek
Merkstrateeg Dion van der Spek: ‘Print is ook een mooi middel om het digitale doel te bereiken.’

Stilletjes

‘Tja…, normaal zitten we hier met 14 man. Het is nu stilletjes en ook lastig dat we elkaar niet fysiek kunnen spreken. De meesten werken online en de vergaderingen zijn dus ook online. Maar goed, daar staan wij niet alleen in, het is wat het is. Enkele teamleden komen uit landen als Oostenrijk en Zuid Afrika. Door internationaal vakmensen aan te nemen, krijg je een geheel andere kijk op de gang van zaken. Bovendien levert die internationale samenstelling mooie combinaties op.’ Dion voegt eraan toe: ‘De studio bestaat uit een club ambitieuze en talentvolle creatieven die aan elkaar gewaagd zijn en bovendien elkaar echt mogen. Het zijn ontwerpers en strategen die elkaar begrijpen. Zo gaat strategie en ontwerp bij ons echt hand in hand.’

Verbeeldingskracht

De 15 in 2020 toegekende internationale design awards bestaan uit 8 International Creative Media Awards en 7 WOLDA plakkaten. De Creative Media Awards zijn prijzen voor mediabedrijven die een merkstrategie tot in de puntjes hebben uitgewerkt. WOLDA (Worldwide Logo Design Award) is een wereldwijde competitie voor logo-ontwerpen. Pim licht het succes toe: ‘De 5 x goud, 5 x zilver, 1 x brons en 4 awards of excellence benadrukken dat we met Studio Piraat de juiste koers varen. Ieder teamlid weet dat enthousiasme de psychische benzine is om vol met inspiratie te werken. Een ieder doet waar hij of zij goed in is. Door de verschillende disciplines samen te smelten komen we tot een sluitend resultaat.’ Dion: ‘Het team is in staat om met veel luisterend vermogen, verbeeldingskracht en overtuiging te werken aan een merkstrategie voor een opdrachtgever. Die verbeeldingskracht komt tot uiting in brainstormen, positioneren en de kunst van het weglaten: we houden het lekker praktisch. Door dit proces groeit en ontstaat uiteindelijk een merkstrategie. Na de strategie op de rit te hebben volgt een verhaal dat zich laat vertalen naar een sterk en vooral kloppend design.’

Van print tot online

De studio bestaat niet uit zelfsturende ontwerpers, maar uit betrokken medewerkers die de wens van de opdrachtgever kunnen vertalen naar een vorm die bij hen past. ‘Na een grondige analyse van een opdracht duiken we strategisch de diepte in. Zo maken we de vertaalslag van de ideeën die de opdrachtgever naar ons ventileert,’ verklaart Dion gedecideerd. Pim voegt daaraan toe: ‘Het gaat om het aanbieden van een zogeheten ‘total package’. Bij een ontwerp heeft letterlijk iedere lijn van print tot online een betekenis. Het is de kunst om met vereende krachten binnen het team die aspecten samen te smelten tot een geheel met een eigen identiteit.’

Echt trots

Een van de prestigieuze Wolda prijzen die is toegekend aan Studio Piraat betreft de prijs voor het Peace Palace, het Haagse Vredespaleis. Het Vredespaleis is de zetel van het Permanent Hof van Arbitrage, het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties, de Haagsche Academie voor Internationaal Recht, de Bibliotheek van het Vredespaleis en de Carnegie Stichting. Dion legt uit: ‘Op deze prijs zijn we echt trots. Het is de kroon op onze werkwijze. De prijs is gegeven voor het ontwerp van de complete huisstijl van het Haagse Vredespaleis. De opdracht was dat er een geheel nieuwe ‘outstanding’ identiteit moest komen, waarin de geschiedenis, structuur, rechtspraak, de bibliotheek van het Vredespaleis, de Carnegiestichting tot uitdrukking zou komen. Al deze componenten dienden te worden aaneen gesmolten tot een geheel. Kortom, een complete ‘review’ van alles, denk dan aan inhoud, vorm, papierkeuze en typografie, elke lijn in het logo zelf, inclusief de indeling van de tuinen.’

Less is more

Pim: ‘Je begint bij zo’n project als het Peace Palace met een systeem voor content. Alles staat op grid, rust voor het oog en voor de maker. Alle uitingen waarborgen dezelfde verhoudingen.’ Dion verduidelijkt: ‘Uiteindelijk vertalen wij wie jij bent. We zijn een branding bureau, reageren vanuit de inhoud en vertalen die naar de juiste vorm. Het gaat om het waarmaken en waarborgen van de strategie en de visuele identiteit en het merk. Kern bij een nieuw merk is - weliswaar een dooddoener - voegt hij er lachend aan toe: ‘Less is more’. Mijn moeder zou het moeten begrijpen grapt hij nog even. ‘Wij ontwerpen zodat de doelgroep het begrijpt. Branding is namelijk wat mensen over je zeggen als je niet in de ruimte bent. Onze taak is om dat zo positief mogelijk te beïnvloeden. Zo is onze taak ook om een brug te slaan tussen het merk en de doelgroep.’ Pim: ‘Een opdrachtgever kan dit niet zelf zo inrichten, hij mist daarvoor de expertise. Het gaat uiteindelijk om onze kennis en ervaring.’

Herpositioneren

De kracht van Studio Piraat is om nieuwe en bestaande merken te (her)positioneren, het team loopt dan echt alles na. Bij een nieuw merk heb je meestal de complete vrijheid en liggen de kaarten anders. Er is volgens Pim en Dion een trend gaande dat bestaande merken zichzelf als het ware ‘overdesignen’. Dion verklaart: ‘Bij een huisstijl gaat het om karakteristieke eigenschappen die moeten worden bewaakt. Dit vormt op termijn de herkenning van je merk. Dikwijls zie je dat de oorspronkelijk huisstijl met bijvoorbeeld een ooit vastgelegde typografie in de loop der jaren echt een ratjetoe is geworden. Iedereen heeft er iets aan toegevoegd. Hans gebruikt letter X, Piet Y, Klaas O en ga zo maar door. Daardoor is het gehele merk inconsistent geworden. En die inconsistentie gaat een eigen leventje leiden,’ aldus Pim.

Brandbook

‘De hele door ons vertaalde boodschap tref je overigens aan in een Brandbook. Vandaaruit kun je vrijwel elke creatief briefen om zelf een poster, een vlag of reclame-uiting te ontwikkelen. Een brandboek biedt handvatten. Het gaat om het ‘praatje plaatje’ verhaal. Voorbeeld is de opdracht die we wij nu aan het doen zijn voor Nederlands veiligste webshop: Veilig.nl. Dit is een webshop waarin de veiligheid in elke levensfase van mensen wordt belicht. Of je nu voor het eerst een kind krijgt of een huiskoop, de fase is nieuw voor je. Je zorgen maken over veiligheid is dan ook zeker niet gewenst. Veilig.nl zorgt dat dit ook niet nodig is: veilig.nl, de kortste weg naar een veilig gevoel. Voor de branding houdt dit in dat je voor een veilige uitstraling van Veilig.nl kiest met de juiste kleuren, tone of voice, vormen en beelden, typografie, visitekaartjes, posters en dergelijk. Veilig. Nl moet uitstralen dat wanneer je online een traphekje voor je kind bestelt, dat je aan het surfen bent op de veiligste webshop van Nederland.’

WeFurn huisstijl
Voor WeFurn ontving Studio Piraat een Gold ICMA award category identities & Award of excellence bij Wolda. De studio ontwikkelde voor WeFurn een compleet nieuwe huisstijl. Wefurn verzorgt ergonomische werkplekken voor ondernemers. Dit doen zij vanuit een duurzame invalshoek en service, binnen 24 uur en voor een vast bedrag per maand.

Gerecycled oud papier en karton

Over het gebruik van papier heeft Studio Piraat een klare visie. Dion legt uit: ‘Papier doet er wel degelijk toe. Denk maar aan de tijdschriften die nog steeds gemaakt worden. Zonder print weet de consument niet wat er in zijn of haar eten zit, noem het ‘verpakkings ontwerp’, print is informatie. Uiteraard gaan we voor duurzame en innovatieve papiersoorten die voor het grootste gedeelte moet bestaan uit gerecycled oud papier en karton. We zoeken naar de juiste diktes en mogelijkheden waardoor de druk en de fotografie het best tot zijn recht kunnen komen. Print is ook een mooi middel om het digitale doel te bereiken. Zo werk je cross mediaal. We hebben voor het Haagse Lyceum De Populier een informatief boekje gemaakt waarin je – nadat je de App hebt geïnstalleerd - door het scannen van pagina’s in een digitaal menu van het Lyceum terecht komt. Zo heb je een treffende combinatie van print en online.’

5 tot 8 jaar vooruit kunnen

Met opdrachten gaat het bij Studio Piraat volgens Pim en Dion vrijwel altijd goed. Dion: ‘Als de opdrachtgever niet tevreden is, dan hebben wij niet goed geluisterd. Luisteren om te praten of om te begrijpen zijn dan ook twee compleet verschillende dingen, de laatste is een voorwaarde bij Piraat. In het voorproces werken we aan de klik en de sfeer. Vervolgens werken we vanuit de inhoud de strategie en de visuele identiteit uit. Vertalen, vastleggen en waarborgen. Het moet kloppen. We leggen uit hoe je met jouw huisstijl moet omgaan. Met zo’n proces is al gauw 5 maanden gemoeid. Doel is om een merk neer te zetten waarmee je 5 tot 8 jaar vooruit kunt, natuurlijk moet je wel met de tijd meegaan.’