Abonneren  Inloggen

Ook KVGO Ledenraad akkoord met eindbod grafimedia cao

11 februari 2021

Nadat het merendeel van de FNV leden heeft ingestemd en ook leden van de CNV en De Unie akkoord waren, heeft nu ook de KVGO Ledenraad ingestemd met het eindbod Grafimedia cao.

Vervolg

Nu alle betrokken partijen het eens zijn, kan de tekst van de cao gewijzigd worden met behulp van de opgestelde punten uit het eindbod. Deze nieuwe versie wordt vervolgens aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het KVGO dient ook een AVV-verzoek in. Met dit verzoek wordt de cao ook van toepassing verklaard op grafische organisaties die niet aangesloten zijn bij het KVGO.