Abonneren  Inloggen

Werknemers: Teleurstellende cao-onderhandeling

16 november 2020

Eerder publiceerden wij de visie van de werkgevers op de onderhandelingen voor de cao Grafimedia. FNV Media & Cultuur noemt het ‘een teleurstellende onderhandelingsronde, want de werkgevers willen niets’. ‘Als de werkgevers niet tot inkeer komen, volgen er acties.’

‘Een héél belangrijk punt tijdens deze onderhandelingsronde was ons voorstel om werknemers de mogelijkheid te bieden 3 jaar eerder met pensioen te kunnen gaan,’ meldt fnv.nl. ‘Deze mogelijkheid is onderdeel van het pensioenakkoord dat deze zomer is afgesloten. Ook werkgevers hebben hier hun handtekening onder gezet!’

‘Zéér teleurstellend’

‘Tot onze grote verbazing willen de werkgevers niet betalen voor een kleine groep werknemers, namelijk de groep van 64 jaar en ouder. Dit terwijl:
-elk jaar tientallen werknemers in deze leeftijdscategorie door ziekte blijvend uitvallen.
-er een subsidie te verkrijgen is van 25% van de totale kosten, in combinatie met 50% subsidie voor andere maatregelen rondom duurzame inzetbaarheid.
-deze werknemers geen gebruik meer maken van de 80/85/100 regeling.
-grafimedia juist een bedrijfstak is waar het niet goed gaat en je dus door een dergelijke regeling wellicht geen/minder werknemers gedwongen hoeft te ontslaan.
-VNO/NCW (overkoepelende werkgeversvereniging) nota bene deze regeling mede heeft ondertekend!        
Wij vinden dit standpunt onbegrijpelijk en zéér teleurstellend.’

‘Loonvraag kan flink hoger uitvallen’

Uiteraard kwam ook de loonsverhoging aan de orde. ‘We hebben het uiteraard ook nog over loonsverhoging gehad, maar dit hangt wat ons betreft nauw samen met of we een afspraak kunnen maken over 3 jaar eerder met pensioen. Met andere woorden: als we géén afspraak kunnen maken over 3 jaar eerder met pensioen, zal onze loonvraag flink hoger uitvallen. Maar ook dat willen de werkgevers niet.'

‘Hopelijk komen de werkgevers tot inkeer’

‘Op 16 november hebben we nog een onderhandelingsronde staan en hopelijk komen de werkgevers nog tot inkeer. Zo niet, dan zullen we er serieus rekening mee moeten houden dat we in actie gaan!’