Abonneren  Inloggen

Koenig & Bauer in het rood

16 november 2020

De Covid-19-pandemie heeft ook een duidelijk stempel gedrukt op de ontwikkelingen van de Koenig & Bauer Group. De Duitse drukpersfabrikant meldt dat het opdrachtencijfer in het derde kwartaal van 2020 met 232,6 miljoen euro 13,8% lager uitkomt dan vorig jaar. De omzet kwam uit op 198,1 miljoen euro, dat 32,2% lager is.

De cumulatieve inkomende bestellingen voor de eerste negen maanden van 2020 bedroegen 712,8 miljoen euro, een daling met 15,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. De cumulatieve omzet was 602,6 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2020. In 2019 was dat 798,2 miljoen euro. Voor het herstructureringsprogramma “Performance 2024” werd een voorziening van 57,6 miljoen euro gereserveerd.

Administratieve wijzigingen ook van invloed

Een eenmalige opbrengst uit de verkoop van onroerend goed in Frankenthal van 4,8 miljoen had een positief effect. De gecumuleerde EBIT voor de eerste drie kwartalen van 2020 is –102,2 miljoen euro (2019: 5,2 miljoen euro). Naast de effecten van de pandemie droegen ook een nieuwe interne richtlijn bij Koenig & Bauer AG bij aan de daling. Een bedrag van 52,5 miljoen aan verkoopresultaat is overgeheveld naar volgend jaar.

Op middellange termijn 7% rendement

Volgens ceo Claus Bolza-Schünemann ‘zal na het implementeren van de kosten en structurele aanpassingen, op middellange termijn een rendement op omzet (in verhouding tot EBIT) van ten minste 7% worden nagestreefd’. Voor het boekjaar 2020 verwacht Koenig & Bauer een omzet van de groep tussen 900 en 950 miljoen euro en een negatieve EBIT vóór speciale posten in de dubbele miljoenencijfers.