Abonneren  Inloggen

Gaan grafimedia-bedrijven deze coronacrisis overbruggen?

12 oktober 2020

De branchevereniging van grafimediabedrijven KVGO omschrijft haast eufemistisch dat het dal, waarin de grafische sector zich bevindt, niet dieper is geworden. Maar als je de resultaten uit haar recente onderzoek bekijkt, dan verwachten ondernemers de komende maanden verdere afname van de omzet. De actuele coronacijfers zullen daar zeker niet bij helpen. Het KVGO vraagt zich nu openlijk af hoe lang bedrijven dit vol gaan houden.

De enquête is verstuurd naar alle leden van het KVGO, net als bij de eerdere onderzoeken in april, mei en juli. Meedoen was mogelijk van 24 september tot en met 7 oktober. Een kwart van de leden vulde de vragenlijst in. ‘De toekomst ziet er niet rooskleurig uit,’ aldus KVGO-directeur Bram ter Beek. ‘De huidige onzekerheid over de ontwikkelingen van de corona en de daaraan gekoppelde mogelijkheid tot strengere maatregelen van de overheid tot wellicht een nieuwe lock-down, maakt ons niet al te optimistisch.’

Minder omzet en meer verzuim

Net als bij de vorige enquête, die eind juni gehouden is, heeft ruim 80% van de KVGO-leden te kampen met minder orders en/of minder omzet. De groep die aangeeft geen problemen te hebben als gevolg van het coronavirus, is ten opzichte van eind juni gekrompen van 17% naar 11%. Van herstel is op dit moment dus nog geen sprake. Met het oplaaien van het virus is het geen verrassing dat meer bedrijven dan in juni te maken hebben met ziekteverzuim of quarantaine van medewerkers. De grafiek hiernaast laat dat zien.

Afnemende mate van omzetverlies

De bedrijven hebben, zoals hierboven aangegeven, dus nog steeds te maken met verlies van omzet. De mate waarin is volgens de branchevereniging iets minder negatief dan eerder dit jaar: de groep met 5 tot 25% omzetverlies is groter geworden en de groepen met 50 tot 75% en 75 tot 100% zijn kleiner dan in het voorjaar. In onderstaande figuur staat de verdeling van de categorieën 5 tot 25% omzetverlies, 25 tot 50%, 50 tot 75% en 75 tot 100% ten opzichte van alle bedrijven die in desbetreffende maand hebben aangegeven in enige mate omzetverlies te ervaren.

Hoe lang is dit vol te houden?

Niettemin kampen nog steeds veel bedrijven met een afname van de omzet. Onderstaande figuur laat de verdeling zien tussen groeiende, gelijkblijvende en afnemende omzet in de maanden maart tot en met september 2020 en de verwachting voor het najaar. De vraag die het KVGO in haar eigen persbericht stelt, is hoelang dit nog vol te houden is.

Op de website van het KVGO is nog meer te lezen over dit vierde ‘corona’-onderzoek.