Abonneren  Inloggen

Minimale lastenverhoging is inzet werkgevers voor Grafimedia cao

14 september 2020

Een pas op de plaats. Dat is de kern van de voorstellennota van werkgevers voor het overleg over de Grafimedia cao. Binnenkort starten de onderhandelingen, na eerder uitstel door corona.

Het covid-19-virus heeft niet alleen geleid tot verplaatsing van het cao-overleg van het voor- naar het najaar maar leidt als het aan werkgevers ligt ook tot een beknopte overleg-agenda. ‘Het is schrikbarend te zien wat voor effect de pandemie op de omzet van de sector heeft. En er zijn natuurlijk positieve uitzonderingen maar ook bedrijven die eerder nog goed draaiden, bevinden zich nu in een slechte positie,' zegt Reinier de Koning (nieuwe eerste onderhandelaar, zie onder) namens de werkgeversdelegatie. Bij een korte looptijd van twaalf maanden met zo min mogelijk verdere lastenverzwaring kunnen bedrijven zich weer gaan richten op de toekomst.

Scholing en mobiliteit

Niet alleen voor werknemers die op zoek moeten naar een andere baan is scholing van belang maar ook voor degenen die bij hun werkgever in dienst kunnen blijven. De sector kent niet voor niets al jarenlang een A&O Fonds en een Van Werk Naar Werk-regeling. Vanaf 2021 herleeft de premie-inning. Dit is een lastenverzwaring voor de werkgevers maar biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om het huidige (scholings-)aanbod beter onder de aandacht te brengen en om te bekijken hoe werknemers nog beter kunnen worden begeleid naar ander werk – binnen dan wel buiten de sector.

Pensioen

Een lastig onderwerp is het pensioen. Door het pensioenfonds PGB is vorig jaar een verhoging van de kostendekkende premie met 3,25%-punt aangekondigd, in te gaan vanaf 1 januari 2021. Het pensioenakkoord dat het kabinet met de landelijke werkgevers- en werknemersverenigingen heeft gesloten leidt er helaas niet toe dat deze verhoging niet noodzakelijk zal zijn. Op dit moment is dan ook de verwachting dat de aangekondigde premieverhoging doorgang zal vinden dan wel dat de regeling zal moeten worden aangepast. Met de vakbonden moet worden besproken hoe we dit gaan doen, waarbij de insteek van werkgevers is dat een verhoging van de kostendekkende premie, die nodig is om de bestaande pensioenregeling in stand te houden, gelijkelijk wordt verdeeld over werkgevers en werknemers en nader wordt overlegd zodra er meer duidelijkheid is.

Constructief overleg

‘De sector staat er slecht voor. Het is alle hens aan dek. De balans tussen omzet en kosten zal bij een verdere lastenverzwaring echt zoek raken,' aldus De Koning. ‘Tegelijkertijd hebben we met elkaar, werkgevers en vakbonden, de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van werknemers. Ik hoop dan ook op een constructief overleg, gericht op de toekomst.’

Download hier de voorstellen van werkgevers:

KVGO voorstellennota Grafimedia cao vanaf augustus 2020

Nieuwe onderhandelaar

Reinier de Koning volgt Frans Beun op. Beun had vooraf aangegeven dat zijn betrokkenheid bij de cao-onderhandelingen eenmalig zou zijn. Bovendien hadden ook andere delegatieleden laten weten dat de vorige cao hun laatste zou zijn. De Koning: 'Er moest dus nieuwe bezetting komen. Ik werd benaderd door Fons Bakkes, vlak voor zijn afscheid als KVGO-directeur. Bij ledenbijeenkomsten heb ik een aantal keren goede input gegeven. Dat hebben ze bij het KVGO opgemerkt en ze vonden mij geschikt voor een dergelijke rol. Ik heb natuurlijk ook informeel wel eerder contact gehad met het bestuur.'

De delegatie bestaat verder uit Henk Harkema (Multicopy Nederland), Loes Hassink (Hassink Verpakkingsdrukwerk), André Marcelis (MarcelisDékavé) en Inge Harder (De Groot Drukkerij). Maarten Jansen, Kirsten Linders en Aukje van het Nederend van het KVGO staan de delegatie met raad en daad bij.

De Koning is algemeen directeur bij Rudico Group in Eerbeek. Het bedrijf heeft 90 medewerkers en levert niet alleen aan de kartonindustrie, maar ook aan de foliemarkt. 'Toch zijn we een echt grafisch bedrijf. We maken de verpakking niet zelf, maar verzorgen de mooie uitstraling van de verpakking.” De groep bestaat uit drie bedrijven. Rudico B.V. verzorgt het artwork en levert clichés aan de verpakkingsindustrie. Felco B.V. verzorgt bredebaan drukwerk, ook wel pre-print genoemd (2,5 meter breed), voor de kartonnage. Pulse Anilox Cleaning B.V. heeft een reinigingsconcept voor drukmachines, wat specifiek bedoeld is om het rasterwalsvolume constant te houden.'