Abonneren  Inloggen

Branche in verzet tegen JA/JA-sticker Den Haag

26 juni 2020

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag heeft, op 24 juni 2020, geoordeeld dat het opt-in systeem voor reclamefolders, de JA/JA-sticker, per 1 juli in de gemeente Den Haag mag worden ingevoerd. MailDB, KVGO en twee verspreiders van reclamedrukwerk gaan in hoger beroep.

Als extra argument om in hoger beroep te gaan voeren de Vereniging Mail Distributie Bedrijven (MailDB), Koninklijk Verbond Grafische ondernemingen (KVGO) en de betreffende verspreiders nog aan dat de Hoge Raad nog moet oordelen over de vraag of gemeenten überhaupt wel het recht hebben het nieuwe opt-in-systeem in te voeren.

Drukwerk alleen in bus waar JA-sticker op is geplakt

De Gemeenteraad van Den Haag besloot op 26 maart 2020 om een opt-in system vast te stellen en per 1 juli 2020 feitelijk in te voeren. Hierdoor mogen ongeadresseerde reclamedrukwerken met ingang van 1 juli 2020 alleen worden bezorgd in brievenbussen waarbij een JA-sticker is geplakt. De termijn van drie maanden tussen vaststelling van de gewijzigde Afvalstoffenverordening en de feitelijke inwerkingtreding vinden MailDB en KVGO veel te kort. De gemeente Den Haag heeft naar hun mening ten onrechte geen rekening gehouden met een eerdere uitspraak van de rechter in Rotterdam en weigert volgens hen ook, ten onrechte, het oordeel van de Hoge Raad af te wachten.

'Overgangstermijn van 20 maanden is redelijk'

In een soortgelijke procedure van MailDB en KVGO tegen de gemeente Rotterdam oordeelde de rechter dat een redelijke invoeringstermijn 20 maanden is. Die 20 maanden begint te lopen op het moment dat er in de gemeenteraad het besluit is genomen. Die termijn volgt ook uit de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam en Gerechtshof Amsterdam. De voorzieningenrechter in Den Haag heeft de vordering afgewezen en MailDB en KVGO daarmee in het ongelijk gesteld.

Rechter: al eerder aanwijzingen Haags opt-in systeem

De voorzieningenrechter is namelijk van mening dat er al eerder dan op 26 maart 2020 voldoende aanwijzingen waren dat het opt-in systeem in Den Haag zou worden ingevoerd. MailDB en KVGO hadden volgens de voorzieningenrechter dus al eerder kunnen anticiperen op de invoering. Ook zou het oordeel van de Hoge Raad niet hoeven te worden afgewacht. De brancheverenigingen betwisten dat. De uitspraak heeft volgens hen een grote impact op het bereik van reclamefolders van adverteerders in Den Haag en zal grote economische gevolgen hebben.

Coronacrisis als argument

De coronacrisis hakt er in bij ondernemers. Dat argument wordt in het persbericht van de brancheverenigingen nu ook van stal gehaald om het huidig betoog te versterken. ‘Bedrijven die de corona crisis proberen te overleven door hun producten of diensten lokaal aan te bieden worden hier de dupe van. MailDB/KVGO zullen maatregelen nemen om het bereik van het ongeadresseerd reclamedrukwerk zo snel mogelijk terug te brengen op het oude niveau.’

Huis-aan-huis-drukwerk hoedt de gemoederen al jaren bezig