Terug naar overzicht

Print
Heidelberg lijdt groot nettoverlies

Heidelberg rapporteert groot nettoverlies

Heidelberger Druckmaschinen heeft in het afgelopen boekjaar de omzet met 6% zien teruglopen naar € 2,36 miljard en tevens een fors nettoverlies op de operationele activiteiten geleden. Het fiscale jaar van s’werelds grootste producent van offsetpersen en aanverwante oplossingen liep van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. De coronacrisis ontbrandde ruim één maand voor het einde van dit boekjaar, maar liet al een verwoestend effect achter. Dat doet het ergste vermoeden voor omzet en resultaat in 2021, na een volledig “coronaboekjaar”.

  • 26 mei 2020

Heidelberg ziet de orders fors teruglopen als gevolg van de coronacrisis, vooral in Europa, zo meldt het bedrijf in een persbericht. In het laatste kwartaal van het afgelopen boekjaar liep de omzet met 17% terug naar € 659 miljoen, ten opzichte van € 797 miljoen in hetzelfde kwartaal in 2019. Overigens was niet alleen Covid-19 van invloed; de financiële prestaties lieten al langer te wensen over. Begin maart liet CEO Rainer Hundsdörfer tijdens het Online Print Symposium in München echter weten dat Heidelberger Druckmaschinen zichzelf na een reorganisatie prima had voorgestorteerd op een stabiele en succesvolle toekomst.


Qua productie focust Heidelberger Druckmaschinen weer op haar kernactiviteit: offsetpersen zoals deze Heidelberg Speedfire XL 106 verpakkingsdrukpers.  

Ook zonder eenmalige lasten een groot nettoverlies

De EBITDA - de brutowinst uit de normale bedrijfsactiviteiten - daalde in het afgelopen boekjaar met 43%: van € 180 miljoen naar € 102 miljoen. De Ebitda-marge daalde van 7,2% naar 4,3%. Deze lagere operationele marge schrijft Heidelberg - cryptisch - toe aan “volume- en productmixeffecten”. Mogelijk wordt bedoeld dat Heidelberg minder gemakkelijk zijn geld verdient aan de verkoop van offsetpersen; het bedrijf tendeert naar een veelzijdiger businessmodel waarin de omzet nadrukkelijker wordt gerealiseerd met de verkoop van offset drukpersen én de dienstverlening en verkoop rondom het gebruik en onderhoud van deze persen. Zo kan Heidelberg haar klanten - op basis van geaggregeerde machinedata bij klanten wereldwijd - helpen aan inzichten die via gerichte verbeteracties kunnen leiden tot een efficiëntere drukwerkproductie. Op een ander vlak kiest Heidelberg juist voor focus: het bedrijf stopt met de productie van de digitale Primefire drukpersen en is ook uit het grootformaat print segment gestapt.  

Heidelberg besloot al voor de coronacrisis tot een reorganisatie die gepaard ging met € 275 miljoen aan eenmalige lasten. Het voorziene netto bedrijfsresultaat over het jaar 2019-2020 komt daarmee (ook na aftrek van belastingen) uit op € -343 miljoen, tegenover een nettowinst van € 21 miljoen over het boekjaar 2018 - 2019. Dit betekent dat Heidelberg ook zonder de reorganisatielasten een nettoverlies had geleden van nog altijd € 68 miljoen in het afgelopen boekjaar.  

Commentaar Heidelberg: 'Grote uitdagingen door Covid-19'

Het persbericht van Heidelberger Druckmaschinen geeft via CEO Rainer Hundsdörfer (zie foto) het volgende commentaar bij de zorgwekkende cijfers: ‘Het financiële jaar 2019/20 kenmerkte zich door een significante wereldwijde economische teruggang die onze klanten en Heidelberg zelf raakte. Door ons in maart aangekondigde pakket aan maatregelen hebben we de weg geplaveid naar stabiliteit, een verbeterde liquiditeit en een stapsgewijze verbetering van de winstgevendheid op langere termijn. De Covid-19 pandemie stelt Heidelberg en de gehele industrie voor grote uitdagingen die we samen met onze klanten het hoofd zullen bieden. Daarbij maken we gebruik van wat Heidelberg als technologieleider in de printindustrie te bieden heeft. Door de krachten te bundelen zal Heidelberg sterker uit de crisis komen.’