Abonneren  Inloggen

Belgische drukker L.capitan in surseance

13 mei 2020

De Belgische drukkerij L.capitan N.V. in het onder Brugge gelegen Ruddervoorde is in 'gerechtelijke reorganisatie'. Het is te vergelijken meteen surseance: niet meer in staat aan de financiële verplichtingen te voldoen en op zoek naar een investeerder.

L.capitan biedt werk aan veertig man. Als gevolg van de lockdown, werkte de drukkerij eind april nog met 20% van zijn personeel en slechts 20% van de eerder geplaatste bestellingen kon worden gehandhaafd. Volgens een mededeling op de sociale netwerken zijn de kantoren van L.capitan op maandag 4 mei heropend. De situatie tijdens de inperking zorgde voor een omzetverlies van ongeveer 400.000 euro per maand, aldus ceo Piet Germontprez.

'De coronacrisis doet ons zwaar naar adem happen'

'De coronacrisis doet ons zwaar naar adem happen,' zegt de ceo op nieuwsblad.be. Volgens bericht van ons Belgische collegatijdschrift Grafisch Nieuws toont de balans van de drukkerij voor 2018 een verlies, terwijl het jaar ervoor nog winst werd gemaakt. L.capitan investeerde in 2017 meer dan 3 miljoen euro in een nieuwe labeldrukpers en een nieuwe boekendrukpers en is actief in 3 marktsegmenten: zelfklevende labels op rol, creatief drukwerk (voor privé en bedrijven) en kunstboeken en catalogi. In 2016 bundelde L.capitan de krachten met Drukkerij Lannoo, dat in 2018 failliet ging. De twee bedrijven hadden wel een aparte juridische entiteit.

Op zoek naar een overname kandidaat

Nu, midden in de COVID-19 crisis heeft L.capitan beroep gedaan op de procedure van gerechtelijke reorganisatie onder WCO3. Het verzoek voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie werd bij de Ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Brugge op 20 april ingediend en goedgekeurd op 5 mei. De geassocieerde advocaten Yves Castermans en Marc Castermans zijn aangesteld als gerechtelijke mandatarissen, met de bedoeling een overname kandidaat te vinden voor 30 juni. Een verlenging van de periode is mogelijk wanneer zich geen kandidaat heeft aangemeld voor de overname van het geheel of een gedeelte van de onderneming.

Bescherming voor door coronacrisis getroffen bedrijven

Op 24 april heeft de federale regering het Koninklijk Besluit nr.15 gepubliceerd dat tot doel heeft bedrijven te beschermen waarvan de continuïteit wordt bedreigd door de Covid-19 pandemie en de nasleep ervan. Deze opschorting is vergelijkbaar met wat de rechtbank in het kader van een gerechtelijke reorganisatieprocedure kan toestaan. De maatregelen zijn bedoeld voor bedrijven die te maken hebben met schulden die tijdens de periode van de coronaviruscrisis zijn ontstaan. Kortom, ze bieden tijdelijke bescherming tegen faillissement, inbeslagname en beëindiging van contracten wegens wanbetaling. De regeling is van kracht tot en met 17 mei 2020, maar deze periode kan worden verlengd. Deze maatregel is ingevoerd om bij de ondernemingsrechtbanken een overbelasting als gevolg van procedureaanvragen voor gerechtelijke reorganisatie tijdens de periode van de pandemie te voorkomen.