Abonneren  Inloggen

Schokkende Duitse cijfers: helft drukkerijen haalt eind van de zomer niet

6 mei 2020

De Duitse branchevereniging Bundesverband Druck und Medien (bvdm) deed vorige week onderzoek. De resultaten zijn schokkend. Veertig procent van de grafische bedrijven kan het onder de huidige omstandigheden tot uiterlijk eind juli uitzingen.

De branchevereniging concludeert na genoemd onderzoek dat: ‘De Corona pandemie drukkerijen en mediabedrijven in gevaar brengt en dus ook hun klanten.’ Verder meldt de organisatie: ‘Het coronavirus heeft ons sociale en economische leven enorm veranderd. De gevolgen van de pandemie voor de Duitse drukkerij- en media-industrie komen tot uiting in de resultaten van het industrieonderzoek, dat van 20 tot 26 april 2020 is uitgevoerd.’

Een derde van de bedrijven ziet omzet halveren

Volgens dit onderzoek wordt 94% van de bedrijven getroffen door corona-gerelateerde orderdalingen / annuleringen. 75% Wordt zelfs ernstig getroffen. Een derde van de bedrijven verwacht dat de omzet in het tweede kwartaal van 2020 zal halveren in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Nog eens 37% verwacht verkoopverliezen van 26% tot 50%. Kortstondige vergoedingen en staatsprogramma's voor noodsituaties waren tot het einde van de onderzoeksperiode de belangrijkste crisishulpverleners, terwijl leningen en garanties van overheidsinstanties tot dan toe nauwelijks waren gebruikt.

Kredietbehoefte neemt toe

De bvdm gaat er echter vanuit dat de kredietbehoefte zal toenemen naarmate de crisis voortduurt. Uit de enquête blijkt al dat onder de huidige omstandigheden slechts een op de vijf bedrijven tot eind juni 2020 kan blijven bestaan, nog eens 24% geeft aan dat ze het tot juli kunnen volhouden. In het ergste geval zou dit het aantal bedrijven in de zomer bijna halveren. Cijfers van enkele jaren terug geven aan dat er zo’n 8.000 grafische bedrijven in Duitsland actief zijn. De vereniging dringt er daarom op aan dat de verwerkingstijden voor staatssteun aanzienlijk worden verkort. Tegelijkertijd is het belangrijk om het landelijke subsidieprogramma uit te breiden naar bedrijven met meer dan 50 werknemers.

Voorkomen dat industrie zichzelf uitholt

Dr. Paul Albert Deimel, algemeen directeur van de bvdm, bekritiseert het huidige ontwerp van hulpaanbod. ‘Veel bedrijven zitten al aan hun limiet,’ zegt Deimel. ‘Als het laatste mogelijke besparingspotentieel, zoals uitstel of annulering van investeringen en inkrimping, moet worden benut, bestaat het risico dat de industrie zichzelf uitholt. Voor onze systeemrelevante bedrijven, zonder welke geen goederen op de markt kunnen worden gebracht en geen belangrijke diensten kunnen worden verleend, moeten er nu maatregelen worden genomen om bedrijven in staat te stellen hun klanten naar behoren te bedienen, zodra die hun businessactiviteiten weer op kunnen voeren. Anders zullen hele supply chains opbreken.’

78% Geënquêteerden heeft minder dan 50 man in dienst

De resultaten van de enquête zijn gebaseerd op volledig beantwoorde vragenlijsten van 653 bedrijven uit de hele branche. Ongeveer 78% hiervan heeft minder dan 50 mensen in dienst en nog eens 18% is middelgroot. De steekproef houdt dus rekening met de MKB-structuur van de industrie. Ongeveer 68% van de deelnemende bedrijven is voornamelijk actief op het gebied van reclame en commercieel drukwerk. 
Bron: bvdm