Terug naar overzicht

Print
Enquete Febelgre prognose offerteaanvragen

Situatie grafisch België serieus verslechterd

Voor de tweede keer in de Coronacrisis ondervroegen de Belgische grafische werkgeversorganisatie Febelgra i.s.m. het vormingsfonds GRAFOC de printmediasector met betrekking tot de impact van de Coronacrisis. Die is bij drukkerijen in de niet-essentiële sectoren op alle punten flink verslechterd.

  • 22 apr 2020

In totaal vulden 157 printmediabedrijven de enquête in. Daarvan zijn er 29 in de zogenaamde essentiële sector actief, de rest in de niet-essentiële sector. Gezien deze ondernemingen samen meer dan 4.500 medewerkers vertegenwoordigen, mogen de resultaten volgens Febelgra beslist als representatief voor de hele sector worden beschouwd.

Enquete Febelgra over Corona, staafdiagram orderdalingOrderdaling

Minder dan 6% van de drukkerijen rapporteert geen daling van de orders voor april en verwacht deze ook niet. Dit zijn vooral middelgrote tot grote ondernemingen die quasi uitsluitend actief zijn met drukwerk toepassingen voor wat als “essentiële sector” wordt beschouwd (voeding, agro, farma). Onder hen kent het merendeel zelfs een toename van de orders tussen 10 en 30%. Alle overige respondenten ervaren voor de maand april gevoelige orderdalingen.

Offerteaanvragen 

Vooruitkijkend naar het najaar 2020 (de periode vanaf 01 september) zijn bedrijven niet erg veel positiever: 129 bedrijven verwachten een daling,24 bedrijven (16%) zien toch stabiliteit als tendens, maar slechts 4 (2,55%) zijn hoopvol wat betref een stijging (zie de grafiek naast de introductietekst). Positief is wel dat deze twee laatste categorieën samen 33% van de werknemers in dienst hebben. Zij zijn evenredig actief in zowel de “essentiële” als “niet-essentiële” sectoren.

Lees alles over Corona in de grafische industrie in ons Coronadossier.

Problemen met de toelevering van grondstoffenEnquete Febelgra over Corona, taartdiagram missende grondstoffen

Daarnaast geeft 31% van de deelnemende drukkerijen aan op dit moment problemen met de toelevering van grondstoffen te ondervinden. Bij de Febelgra-bevraging in maart was dit nog 17%. De koplopers hierbij zijn ethanol (alcohol) en diverse papiersoorten en folies. Dit tekort, met ook prijsstijgingen tot gevolg, doet zich evenredig voor in de diverse subsectoren, maar is vooral een probleem in de grotere ondernemingen.

Enquete Febelgra over Corona, taartdiagram tijdelijke werkloosheidTijdelijke werkloosheid

In maart liet 74% van de bedrijven weten dat zij productiestilstanden verwachtten ten gevolgen van de Coronacrisis. Inmiddels is dit percentage opgelopen tot ruim 94%. Bijna 60% van de bedrijven verwacht voor de maand april van 50 tot méér dan 80% dagen tijdelijke werkloosheid tov het normaal aantal productiedagen.

Zijn de overheidsmaatregelen voldoende?

Deze vraag werd door 69% van de ondernemingen positief beantwoord. Toch is 31% van mening dat bijkomende maatregelen zullen nodig zijn. Deze drukkerijen behoren hoofdzakelijk tot de zogenaamde niet-essentiële sectoren en vertegenwoordigen ongeveer 30% van de werkgelegenheid in de sector. Vooral kleinere MKB-bedrijven hebben behoefte aan bijkomende maatregelen, zoals Verlenging vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid tot 31/12, verlenging van de duur van het overbruggingskrediet, leasing toevoegen aan het bankenplan, verlenging & verhoging van de compensatiepremie en uitstel van betaling van diverse belastingen.

Betalingsgedrag klantenEnquete Febelgra over Corona, staafdiagram betalingsgedrag

Enigszins positief is dat 38 % van de grafische bedrijven aangeven geen noemenswaardige problemen te ondervinden bij het betalingsgedrag van hun klanten.. Het betalingsgedrag van hun klanten blijft grosso modo gelijk.
Het feit dat dit onderwerp belangrijk is, wordt echter aangegeven doordat 54% van de drukkerijen wordt geconfronteerd met grote betalingsachterstand van klanten, en dat de overige 8% de niet betaling van facturen aanduidt als directe oorzaak van liquiditeitsproblemen.