Terug naar overzicht

Print
kvgo TOGS corona drukkers

KVGO wil dat de 4000 euro-regeling ook voor grafimedia bedrijven geldt

Het KVGO meldt op 10 april een ‘brandbrief’ te hebben gestuurd naar de commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van de Tweede Kamer.

  • 10 apr 2020

In de brief legt het Koninklijk Verbond voor Grafische Ondernemingen uit dat veel grafimedia-ondernemingen klein zijn en in aanmerking zouden moeten komen voor de TOGS-regeling (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren). In dat geval ontvangen die ondernemers eenmalig 4000 euro. Grafische bedrijven staan nog steeds niet op de lijst van sectoren, die voor die regeling in aanmerking komen. In de brief, ondertekend door KVGO-directeur Bram ter Beek, legt het verbond uit waarom ook de grafimedia branche in aanmerking zou moeten komen en welke zogeheten SBI-codes toegevoegd zouden moeten worden.

Veel vragen van leden

In een begeleidend schrijven aan de leden  staat: ‘Veel van onze leden vragen ons, terecht en logisch, er voor te zorgen, dat de door de overheid genomen maatregelen meer worden toegesneden op de situatie binnen onze bedrijfstak. De in dit kader meest genoemde maatregel is de TOGS-regeling, ook wel de 4.000 euro regeling genoemd.'

Alles geprobeerd

'Het steekt onze leden (en ook ons), dat grafische bedrijven nog steeds niet zijn vermeld op de lijst van de sectoren, die voor die regeling in aanmerking komen. In de afgelopen weken hebben we alles geprobeerd, met name via VNO/NCW, om dat alsnog voor elkaar te krijgen. Enerzijds door de staatssecretaris er toe te bewegen de gebruikte structuur van SBI-codes los te laten. Wij vinden die structuur te willekeurig. Anderzijds, als het eerste niet mogelijk zou blijken te zijn, de door onze leden gebruikte SBI-codes op die lijst te laten vermelden.'

Helaas. Vandaar de brief

'Helaas heeft de staatssecretaris toch besloten de SBI-structuur te handhaven en de lijst (voorlopig) ook niet meer verder aan te vullen. Om die reden hebben we besloten Brief commissie EZK te schrijven aan de leden van de Tweede Kamer Commissie Economische Zaken en Klimaat om zo in de vergadering van komende week over de crisis alsnog aandacht te krijgen voor de noodzaak om ook onze bedrijven alsnog in aanmerking te laten komen voor deze TOGS regeling.'

Brief aan de overheid

De precieze inhoud van de brief is te vinden via de website van het KVGO.
https://kvgo.nl/2020/04/10/kvgo-stuurt-brandbrief-aan-de-commissie-ezk-van-de-tweede-kamer/