Terug naar overzicht

Print
corona krant media

11 Miljoen overheidssteun voor lokale media

Huis-aan-huiskranten en lokale omroepen die door de coronacrisis in de problemen dreigen te komen, kunnen vanaf vrijdag een beroep doen een tijdelijk steunfonds. Minister Slob (Media) trekt daar eenmalig 11 miljoen euro voor uit.

  • 8 apr 2020

Afhankelijk van oplage en bereik kunnen media een bijdrage van 4.000 euro tot enkele tienduizenden euro's ontvangen. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden. Aanvragen kan van vrijdag 11 tot en met zondag 19 april.

Lokale media zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van reclame-inkomsten. Door de coronacrisis lopen die nu fors terug. De bijdragen uit het steunfonds helpen dan ook de lokale informatievoorziening op peil te houden. Het kabinet trekt hierbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Op de website rijksoverheid.nl staat sinds 7 april onderstaande tekst:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/07/extra-ondersteuning-voor-getroffen-lokale-en-regionale-media

Extra ondersteuning voor getroffen lokale en regionale media

Minister Slob trekt eenmalig 11 miljoen euro uit om huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen te helpen die door de coronacrisis in nood zijn geraakt. Om te voorkomen dat veel mensen hierdoor in deze tijd verstoken blijven van informatie uit hun omgeving, ontvangen zij afhankelijk van hun oplage en bereik een bijdrage tussen de 4000 en enkele tienduizenden euro’s uit een tijdelijk steunfonds.

'Zeker in deze tijd is het belangrijk dat mensen weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Lokale media zijn hiervoor cruciaal en moeten daarom goed kunnen functioneren. Daarom help ik waar de nood het hoogst is,' aldus minister Slob.

Fors minder reclame-inkomsten

Lokale media zijn vaak grotendeels afhankelijk van reclame-inkomsten en die lopen nu fors terug. Dit kunnen zij moeilijk opvangen omdat ze tegelijkertijd vaak zeer beperkte reserves hebben. De bijdragen uit het steunfonds helpen dan ook de lokale informatievoorziening op peil te houden. Het kabinet trekt hierbij samen op met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Minister Slob: ”Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de lokale media. Ik ga er daarom van uit dat gemeenten een bijdrage leveren door bijvoorbeeld geld te geven of door advertenties in te kopen. Ook heb ik de provincies gevraagd te helpen.’’

Aanvragen

Huis-aan-huiskranten en lokale publieke omroepen kunnen van 11 april tot en met 19 april een eenmalige bijdrage uit het steunfonds aanvragen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 maart voor drie maanden.

Voorbeelden

Een lokale publieke omroep die zo’n 20.000 huishoudens bereikt, kan rekenen op 6.600 euro. Een omroep met een bereik van 50.000 huishoudens ontvangt 16.500 euro. Huis-aan-huiskranten met eenzelfde oplage krijgen een bijdrage van 13.200 euro, respectievelijk 33.000 euro.

Andere maatregelen

De regeling komt bovenop de generieke maatregelen die het kabinet al eerder nam om bedrijven te ondersteunen. Landelijke mediaorganisaties en journalisten kunnen daarvan gebruikmaken. Het gaat dan onder meer om extra ondersteuning voor zzp’ers en uitstel van het betalen van diverse belastingen.

Daarnaast komt er vanuit Regionale Publieke Omroep 2 miljoen euro beschikbaar om de regionale en lokale journalistiek een impuls te geven.

Om meer lucht te geven aan mediaorganisaties die met subsidies vanuit het Rijk werken, zal de minister verder coulanter omgaan met diverse deadlines, zoals voor het indienen van het jaarverslag 2019. De deadline hiervan verschuift van 1 mei naar 1 juni. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten treffen soortgelijke maatregelen.

PRINTmatters berichtte al eerder over de advertentieterugval dat krantenuitgevers dwingt om versneld digitaal te gaan.
https://printmatters.nl/nieuws/2020/03/30/is-digitaal-de-oplossing-voor-limburgse-huis-aan-huis-kranten
https://printmatters.nl/nieuws/2020/03/26/problemen-bij-lokale-en-regionale-kranten