Terug naar overzicht

Verpakken

Ook grafische leveranciers in Italiaanse industrie getroffen

Naast de berichten over een daling in opdrachten bij drukkers meldt ook de vereniging van Italiaanse fabrikanten van machines voor de grafische, verpakkings- en papierindustrie dat ondernemers somber gestemd zijn.

  • 2 apr 2020

Dankzij industrie 4.0 zijn er ook lichtpuntjes, meldt Acimga, de vereniging van Italiaanse fabrikanten van machines voor de grafische, verpakkings- en papierindustrie als aanvangszin in het persbericht van 30 maart 2020. Service op afstand binnen en buiten de Italiaanse grenzen is dankzij remote control deels te realiseren. Daarna volgt een lange opsomming van de acute problemen, waarmee fabrikanten mee kampen.

Klantbezoek een uitdaging

Om te beginnen vormen de (grens)blokkades een grote hinder. De associatie vraagt om passagetoestemming om assistentie en de belangrijkste services te kunnen bieden. Nu het in Italië zelfs moeilijk is om je eigen werkplek te kunnen bereiken, is klantbezoek helemaal een uitdaging.

Connectiviteit is een sterk wapen

Het bereiken van klanten (waarvan 60% in het buitenland zit) blijft een uitdaging -mooi woord voor probleem-. State of the art technologie, sensors en, het belangrijkste volgens de vereniging, de connectiviteit tussen leverancier en klant en machines onderling blijkt een krachtig wapen van de industrie in de strijd met COVID 19 en de beperkingen in beweging.

Sociaal vangnet kan bij de helft van de bedrijven nodig zijn

Twee op de drie fabrikanten meldt geen toename van absentie in de ondernemingen door ziektegevallen, stakingen of de wegblokkades. Negen van de tien bedrijven heeft nog niet aangestuurd op verplicht verlof, maar 50% overweegt om, als het nog langer gaat duren, het personeel gebruik te laten maken van het sociale vangnet.

Grote omzetdaling

Een derde van de bedrijven ziet een omzetdaling tussen de 50 en 70%, een kwart ziet het teruglopen met 25 tot 50%. Aan de andere kant ziet een op de tien een heel klein effect en een op de drie ziet een daling tot 25%.

Sales niet op pad

Het gevolg is dat de helft van de ondernemingen de opbrengsten nu al met twintig procent ziet afnemen, een kwart ziet nog niet veel nadelige effecten op de opbrengsten, maar bijna 20% ziet enorme verliezen. Als dit scenario een kwartaal duurt verwachten de ondernemingen verliezen van 20 tot 50 %. Een groot probleem volgens voorzitter Aldo Perretti (foto). ‘Onze technici en salesmensen kunnen niet op pad. Gelukkig kunnen we dankzij industrie 4.0 veel op afstand doen.'

Voedsel- en medicijnmarkt

'Veel Italiaanse machines zijn voorzien van remote monitoring sensors en diverse ondernemingen hebben programma’s die afwijkingen voorspellen, zodat tijdig actie ondernomen kan worden en stilstand voorkomen wordt. Dankzij deze voorzieningen weten we dat veel verpakkingslijnen ongestoord kunnen doordraaien. Daarmee is dit niet langer alleen een commerciële service, het is nu ook een sociale service. De supply chain van de voedsel- en medicijnmarkt mag niet tot stilstand komen en wij leveren daar zo onze bijdrage aan nu de uitbraak is uitgegroeid tot een globaal probleem.'

Gezondheidscertificaten

De Acimga, de vereniging van Italiaanse fabrikanten van machines voor de grafische, verpakkings- en papierindustrie heeft samen met andere belangengroepen uit de regio Milaan een verzoek ingediend bij de Italiaanse betreffende ministeries om gezondheidscertificaten te kunnen krijgen voor niet-besmette personeelsleden, zodat die hun activiteiten voor klanten kunnen inzetten, zodra de curve in Italië afneemt.

Vorige week trok Rainer Hundsdörfer, ceo van Heidelberg nog aan de bel voor hulp voor de grafische sector in Duitsland.https://printmatters.nl/nieuws/2020/03/27/dramatische-omzetdaling-bij-duitse-drukkers

In België leidde de beroerde situatie zelfs tot een protectionistische actie, waarbij een groep drukkers brandmanagers en ondernemers in de retail opriep drukwerk voortaan binnen de Belgische landsgrenzen te laten maken.https://printmatters.nl/nieuws/2020/03/25/belgen-slaan-op-hol-koopt-drukwerk-in-eigen-land