Terug naar overzicht

Verpakken

Impact van COVID 19 op de Europese drukwerk-industrie

Intergraf, de Europese koepel van grafische branche-organisaties van werkgevers meldt een aantal problemen die grensoverschrijdend en van belang zijn voor grafische ondernemingen.

  • 23 mrt 2020

Eén van de zaken die de koepel aangeeft, is dat het bij Europese en nationale overheden aandringt op de blijven mogelijk maken van de distributie van ethyl alcohol naar grafische bedrijven. Deze stof is nodig bij de productie van voedselverpakkingen. Om begrijpelijke redenen wordt ethyl alcohol nu in de eerste plaats voor medische doeleinden in gezet.

Problemen bij drukkers Europa-breed

Een ander aspect dat aan de orde komt is, wat PRINTmatters ook al meldde, de enorme impact van de coronacrisis. Als voorbeeld noemt Intergraf het uitstellen/niet door gaan van evenementen. Die bedrijven zien hun omzet plotseling wegvallen door ad hoc besluiten van opdrachtgevers. Dat heeft effect op ‘gewoon drukwerk’, zoals brochures en folders, maar zeker ook op sign-producties als banners, posters, muurstickers en allerlei andere vormen van sign.

Enorme afname reisgidsen

Verder meldt de club het bij ons allen bekende verhaal: dat reductie van economische activiteiten een impact heeft op advertsing. Zoals altijd is dat aspect hetgeen waarbij bedrijven het eerst op de rem trappen. Van de totale omzet van drukkers in Europa is zo’n 40 procent advertising-afhankelijk. Ofwel, dit hakt er enorm in. De berichten over enorme afname van opdrachten voor het drukken van reisgidsen zijn bij Intergraf al binnen gekomen. Datzelfde wordt ook verwacht bij drukwerk dat samenhangt met andere vrijetijdsbestedingen, zoals restaurants, theaters, musea, en andere culturele activiteiten. De lockdown die in diverse Europese landen is ingesteld, heeft een direct effect op advertenties in gedrukte media die onder huishoudens gedistribueerd wordt.

Ook zijn er zorgen over grensoverschrijdend goederenvervoer door toegenomen grenscontroles.

Kijkend naar het niveau van beschikbaar personeel signaleert de koepel ook daar te verwachten problemen. Het aantal ziekmeldingen groeit en ook de vraag om thuis te werken nu kinderen niet naar school kunnen. Bij werkgevers neemt de vrees toe dat er een tekort aan arbeidskrachten ontstaat.

Tekort aan papier en folie

Ook zijn er zorgen over een mogelijke papier-tekorten en/of vertragingen. Bedrijven melden nog geen tekorten in de voorraden, maar een organisatie meldde dat er voorraad is voor 1,5 tot 2 maanden. Zowel China als Italië zijn significant grote leveranciers van folies en filmmateriaal dat gebruikt wordt voor verpakkingsdrukwerk. Vandaar dat er zorgen zijn dat het de supplychain gaat opbreken. Samenhangend daarmee zijn Europese drukkers indirect afhankelijk van China voor bevoorrading van chemische stoffen die op hun beurt weer onderdeel zijn van materialen, zoals bepaalde inkten, benodigd bij drukprocessen. Drukkerijen die isopropanol (IPA) gebruiken, melden zorgen over levering van dit materiaal, materiaal dat ook gebruikt wordt voor hand-sanitair. De prijs van IPA stijgt.

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief

Probleem bij voedselverpakking

Zoals genoemd: één van de zaken die de koepel aangeeft, is dat het bij Europese en nationale overheden aandringt op de blijven mogelijk maken van de distributie van ethyl alcohol naar grafische bedrijven. Deze stof is nodig bij de productie van voedselverpakkingen. Om begrijpelijke redenen wordt ethyl alcohol nu in de eerste plaats voor medische doeleinden in gezet. Om het belang -voedselverpakkingen zijn nodig om goederen verantwoord bij de consument te krijgen- te benadrukken werkt Intergraf samen met FTA Europe (de European Flexographic Printers Association).

Uitbraak in China

Bedrijven in Europese landen die veel exporteren zien orders komen die voorheen in China gedrukt werden. Verpakkingsdrukkers rapporteren een afname bij klanten die onderdelen in China bestelden voor productie van hun goederen. Minder of geen productie van die goederen heeft een directe impact op de daarvoor benodigde verpakkingen

Uitbraak in Italië en de rest van Europa

Het China-effect zie ook terug bij orders die in Italië geproduceerd werden. Orders die voorheen in Italië gedrukt werden, belanden nu in andere Europese landen op de drukpersen.