Abonneren  Inloggen

Probleem: China wil ons oud papier niet meer

6 januari 2020

De recycling van karton en papier hapert, vooral doordat China de afname flink heeft teruggeschroefd.  Nederlandse recyclebedrijven blijven met overtollige voorraden kranten en tijdschriften achter. En, de afvalstoffenheffing zorgt voor pizzaresten tussen het oude papier.  

Zonder de Chinese koopdrang bleek vorig jaar acht miljoen ton oud papier in Europa overbodig, maar dat is niet het enige. ‘Het lukt de recyclebedrijven ook niet meer om de kosten voor het inzamelen terug te verdienen,’ zegt Hans Koning, directeur van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie tegen dagblad Trouw.

Tonnen overtollig oud papier
Papier zo veel mogelijk recyclen lijkt in tijden van klimaatverandering goed aan te sluiten op de gewenste duurzame leefstijl. Maar eenmaal ingezameld, blijkt voor een groot deel van de kartonnen dozen en oude kranten en tijdschriften steeds vaker helemaal geen herproductie mogelijk. In heel Europa stapelen de tonnen overtollig oud papier zich razendsnel op nu China, de grote importeur van Europees oud papier, tegenwoordig zelf inzamelt. Ook daalt de kwaliteit van het ingezamelde papier hard, waardoor recyclen onmogelijk wordt.

Etensresten tussen papier
Koning ziet de kwaliteit in korte tijd hard afnemen. Op de inzamelplaatsen voor oud papier is steeds meer afval te vinden dat daar niet thuishoort, zoals etensresten. ‘Die resten horen thuis in de grijze kliko’s, maar door de afvalstoffenheffing worden mensen de laatste jaren gestimuleerd zo min mogelijk afval te verzamelen. Eten en ander afval gaat mee met het papier, want dat is goedkoper. Maar daardoor wordt het papier wel onbruikbaar voor recycling.’

Inzameling papier gebaseerd op export naar China
Nog maar twee jaar geleden kocht China, zoals al jaren een goed gebruik was, 28 miljoen ton aan Europees oud papier in. In 2018 was dat nog maar tien miljoen ton en in 2019 daalde de export zelfs verder naar nog geen zes miljoen ton oud papier. Terwijl de inzameling van oud papier door Europese landen, gezamenlijk jaarlijks 56 miljoen ton, grotendeels is gebaseerd op de export naar China.
Lees meer op trouw.nl.