Terug naar overzicht

Sign

GWG-specificaties voor de sign- en display-branche

De Ghent Workgroup heeft nieuwe specificaties uitgebracht voor gestandaardiseerde aanlevering in de sign- en display-markt. Daarin worden drie belangrijke criteria meegenomen: kijkafstand, schalingsfactor en kleurbereik.

  • 13 dec 2019

De Ghent Workgroup (GWG) houdt zich al vijftien jaar bezig met het optimaliseren van grafische workflows. De afgelopen jaren werd sign daar steeds meer een onderdeel van. Maar een aantal specifieke factoren maakte dat de grafische standaards iet een-op-een bruikbaar zijn voor grootformaat printproducties. De nieuwe set specificaties zet daarin op drie vlakken een belangrijke stap vooruit:

  • De kijkafstand voor signproducties kan variëren van een meter voor een poster tot 75 meter voor een billboard langs een snelweg. In zijn algemeenheid geldt dat hoe langer de kijkafstand, des te lager de resolutie.
  • Schalen wordt veel gebruikt in de signmarkt, omdat grootformaat producties ook hele grote bestanden oplevert. Om die toch te kunnen verwerken, werken veel ontwerpers met pdf-bestanden die de helft, een tiende of zelfs 1/48e van het bedoelde printformaat zijn.
  • Tenslotte maken de nieuwe specificaties het mogelijk om met een groter kleurbereik te werken. De grootformaat printers in de signmarkt kennen vaak een groter kleurbereik dan in de grafische industrie gebruikelijk is. Concreet betekent dit dat de specificatie ook werken met gekalibreerd RGB of L*A*B* mogelijk maakt voor alle elementen binnen een pdf.

De specificaties en bijbehorende instellingen zijngratis te downloaden van de GWG-website.

In de komende PRINTmatters leest u meer over standaardisatie in de signmarkt.