Terug naar overzicht

Print

De Bondt wil drukkerij KijkopWelzijn overnemen

De Bondt Grafimedia Communicatie in Barendrecht wil de drukwerkafdeling van KijkopWelzijn overnemen. 

  • 6 dec 2019

De afspraken tussen De Bondt en KijkopWelzijn, in geval van een overname, zijn inmiddels vastgelegd in een concept overeenkomst, meldt het Barendrechts Dagblad. Daarbij is De Bondt Grafimedia Communicatie bereid om samen met de gemeente Barendrecht te onderzoeken in hoeverre de werkzaamheden van de activiteit ‘drukwerk’ toepasbaar zijn voor de realisatie van een voorziening van Beschut Werken voor mensen met een arbeidsbeperking in Barendrecht. 

Niet kostendekkend

De bedrijfsvoering van ‘drukwerk’ is vooralsnog niet kostendekkend. Om de overname financieel mogelijk te maken stelt het Barendrechtse college van B en W voor om een eenmalige tegemoetkoming van 60.000 euro te verstrekken aan firma De Bondt. Dit voorstel wordt tijdens de commissievergadering Samenleving op 10 december op het gemeentehuis besproken. 

Ook 25 niet betaalde medewerkers

De afdeling Drukwerk van KijkopWelzijn is in de afgelopen decennia (waarbinnen diverse organisatie ontwikkelingen) uitgegroeid van een kleinschalig initiatief naar een volwaardige voorziening. Bij Drukwerk KijkopWelzijn werken, behalve twee betaalde krachten, ook ongeveer 25 niet betaalde medewerkers. Dit betreffen mensen met een sociale achterstand tot de arbeidsmarkt, stagiaires, mensen met een handicap, vrijwilligers en nieuwe Nederlanders die de Nederlandse taal in praktijk willen brengen. Het doel is om deze mensen waar nodig en mogelijk te begeleiden naar een betaalde baan. Vanuit de groep vrijwilligers worden er ook werkzaamheden verricht voor de dienstverlening Kruidenier Koerier.

Geen subsidie meer

Tot en met 2019 is er binnen de subsidie van KijkopWelzijn steeds geld beschikbaar geweest voor Drukwerk (€ 80.000 per jaar). Een voorziening als Drukwerk is echter niet meer passend als welzijnsvoorziening en komt als zodanig niet terug in het nieuwe Barendrechtse welzijnskader 2019, hetgeen automatisch betekent dat er per 2020 geen subsidie meer beschikbaar is voor Drukwerk.