Abonneren  Inloggen

Opdrachtgevers tevreden over hun ontwerpbureau

14 november 2019

Uit het onderzoek ‘Strategisch partner of toeleverancier: wat vinden opdrachtgevers van hun ontwerpbureau’ blijkt dat opdrachtgevers tevreden zijn over hun ontwerpbureau.

Goed ontwerp werkt. Het is van waarde voor merken en producten en er is een directe relatie tussen design en return-on-investment. Het onderzoek toont aan dat opdrachtgevers dat ook zo ervaren. Het pilotonderzoek onder 129 klanten van ontwerpbureaus is een initiatief van het BNO-platform NEXTpack. Het onderzoek beperkt zich niet tot bureaus in brand en packaging design, maar beslaat uiteenlopende designdisciplines. DMN (Design Management Netwerk) en NIMA (Nederlands instituut voor marketing) verleenden hun medewerking als organisaties van opdrachtgevers. 

Creativiteit scoort
Als het om bureauselectie gaat, zijn persoonlijke ervaringen en eigen netwerk in veel gevallen bepalend. Creativiteit wordt het vaakst genoemd als doorslaggevende eigenschap bij de keuze voor een bureau. De samenwerking is belangrijk en klanten verheugen zich op een afspraak met hun bureau, dat inderdaad eerder als strategisch partner dan als toeleverancier wordt gezien.

Kanttekening
De resultaten geven aan dat er ook het nodige te winnen valt: ontwerpbureaus kunnen effectiever worden door nog zorgvuldiger met opdrachtgevers om te gaan en zich als een professionele sparringpartner op te stellen. Ook kan de reputatie van Nederlandse ontwerpbureaus verbeterd worden door het adequaat en systematisch tonen van succesvolle casestudies.

Verplichte kost
Frank Nas (Design Bridge, voorzitter BNO NEXTpack): ‘Synergie in de relatie tussen bureau en klant is cruciaal voor succesvol design. Toch waren de succesfactoren tot op heden vaak onduidelijk. De resultaten van dit onderzoek geven inzicht in de feiten en de fabels van wat opdrachtgevers van een ontwerpbureau verwachten. Verplichte kost voor elke ontwerper.’

Onderzoek opvragen
Het onderzoek 'Strategisch partner of toeleverancier, wat vinden opdrachtgevers van hun ontwerpbureau' is een pilotonderzoek naar klant-bureau relatie, geïnspireerd op het Engelse onderzoek 'What Clients Think' uitgevoerd door SAMR Marktvinders en ondersteund door het Pictoright Fonds. De resultaten van het onderzoek zijn op 13 november 2019 gepresenteerd.
Het onderzoek is te vinden via de site van bno.