Abonneren  Inloggen

Drukwerkinkoop: automatisering biedt soelaas tegen vergrijzing

15 september 2019

Bij de inkoop van industrieel b2b drukwerk is meer automatisering noodzakelijk. Momenteel ontstaan hiervoor de eerste b2b printwebshops en printprocurement portals. Dat meldt Roel Baaima, internationaal consultant in print procurement vraagstukken.

Baaima is directeur van Benchpool in Hamburg, een voorbeeld van zo’n b2b print webshop. ‘In Europa werd in de afgelopen twintig jaar circa 50% van de drukcapaciteit in rotatie (offset en diepdruk) stilgelegd, variërend van 25% in Duitsland tot 75% in Nederland. Nu is in België Corelio Printing weer weggevallen. Veel traditionele drukkerijen hebben tot op het laatst in massacommunicatie geloofd en zijn omgevallen. Het einde van print is echter nog ver weg. De grafische industrie blijft dus personeel nodig hebben, temeer daar de komende vijf jaar enorme aantallen ervaren arbeidskrachten uit deze sterk vergrijsde sector verdwijnen. Het aantal vacatures neemt dan ook toe.’

Veel grafische kennis gaat verloren
De onvermijdelijke verjonging van het personeelsbestand in grafische bedrijven leidt ertoe dat op printproductie gespecialiseerde kennis aan de kant van de drukkerijen maar ook aan de kant van de inkopers verloren gaat. De verwachting is daarom dat toekomstig professionele inkopers van geïndustrialiseerde b2b-printproducten zoals tijdschriften, folders, catalogi etc. via gespecialiseerde platvormen en webshops print zullen inkopen. In die platformen zal dan veel intelligentie zijn verwerkt die niet meer standaard bij de inkopers zelf aanwezig is. Nu al is ongeveer de helft van de procurementmanagers jonger dan 35 jaar, aldus Baaima.

Hogere eisen aan de printinkoop
Hij vervolgt: ‘De invloed van systeemoplossingen op de value- en supply chains neemt dramatisch toe. De complexiteit van - en de eisen aan de inkoop worden in de toekomst duidelijk hoger, al was het maar omdat print in gemiddeld lagere aantallen maar in een grotere diversiteit wordt ingekocht. Die toenemende complexiteit vereist zowel flexibelere en snellere inkoopprocessen als een hogere transparantie, en real-time kennis over leveranciers, productiemogelijkheden, productontwikkeling en milieufactoren. Organisaties die niet op deze ontwikkeling inspelen, zullen het moeilijk krijgen.’


De toenemende complexiteit bij drukwerkinkoop leidt tot een grotere behoefte aan transparante print procurement.

Ook industrieel b2b-drukwerk via webshops
Webshops en drukwerkplatformen zijn op de consumenten - en de onderkant van de b2b-markt - zoals bekend al succesvol op het vlak van gestandaardiseerd drukwerk. In de nabije toekomst zal volgens Baaima ook het inkopen van complexer en minder gestandaardiseerd b2b-drukwerk meer en meer via op print gespecialiseerde digitale platformen en webshops plaatsvinden.

Besparingen door minder fouten
Hij licht dat toe: ‘Nu gebeurt nog erg veel via e-mail en telefoon. Een Gartner-studie over print e-procurement en e-traffic oplossingen kwam in 2007 al tot de conclusie dat deze gespecialiseerde platformen en webshops grote voordelen bieden. Ze dragen ertoe bij dat werkprocessen worden gestroomlijnd, fouten in de orderafwikkeling worden verminderd en kosten worden teruggedrongen. Het onderzoek toonde aan dat bijna de helft van de bedrijven die met print e-procurement en e-traffic oplossingen werken, interessante besparingen op de kosten van directe en indirecte processen realiseren. Bovendien toonde Raymond Panko, econoom aan de Universiteit van Hawaii, aan dat 94% van de Excel-werkbladen (voor tabellencalculaties) gebrekkig is. Het Duitse Kerkhoff Consulting meldde dat een door vakmensen, specifiek op print procurement afgestemd systeem deze fouten zal voorkomen.’  

Naar SaaS-platformen en b2b-webshops
Baaima concludeert: ‘Modern inkoopmanagement in het digitale tijdperk leeft vooral van transparante cijfers en systemen. Kennis van de juiste kostenstructuren is onmisbaar om met leveranciers op ooghoogte te kunnen onderhandelen. Dit is exact het punt waarop SaaS-platformen en webshops zoals Benchpool zijn gebaseerd. Omgekeerd: bezien vanuit het perspectief van de grafische bedrijven hebben dergelijke tools de potentie mee te kunnen komen met de steeds hogere eisen van drukwerkinkopers, waardoor een concurrentievoordeel kan worden opgebouwd.’ 

En dan nog dit:
Dinsdag 17 september komt de PRINTmatters-editie september uit. In de daaropvolgende oktober-editie van dit luxe magazine verschijnt een uitgebreidere versie van dit artikel over de ontwikkelingen in de b2b-drukwerkinkoop. Daarin wordt onder andere dieper ingegaan op de rol van de mens bij toekomstige drukwerkinkoop en -verkoop. Wilt u voortaan graag het prachtige magazine PRINTmatters ontvangen? Neem dan hier een abonnement en kiest voor de middelste van de drie opties.