Terug naar overzicht

Print

Moderna legt uit waarom overname Corelio niet doorgaat

De geruchten gingen natuurlijk al vanaf vrijdag, maar nu bevestigt Moderna ze ook: de drukkerijgroep neemt het failliete Corelio niet over. En legt in een persbericht ook uit waarom.

  • 9 sep 2019

Uit het persbericht
Rothoma ziet af van de beoogde overname van Corelio Printing omwille van meerdere redenen. De voorwaarden om een geslaagde overname te realiseren, raken niet vervuld. Te veel sleutelfiguren in de operationele organisatie haakten af, secundaire akkoorden met banken en andere relaties raakten niet rond en tientallen belangrijke en periodieke opdrachtgevers/titels bleken weg te zijn in de dagen onmiddellijk na het faillissement van 23 augustus jl. Hierdoor blijkt het businessplan op middellange en lange termijn niet haalbaar en kunnen de engagementen tegenover personeel, klanten, banken en andere relaties niet gewaarborgd worden.

Rothoma betreurt deze gang van zaken, vooral voor de werknemers van Corelio Printing, maar anders beslissen was onmogelijk en onverantwoord.