Terug naar overzicht

Print

Lezen? Bij voorkeur van papier!

Uit het derde Media:Tijd-onderzoek blijkt dat de leestijd van Nederlanders de afgelopen jaren nauwelijks is verminderd. Wel neemt het aandeel digitaal lezen toe, ten koste van lezen van papier. Dat is echter wel nog steeds ruimschoots favoriet.

  • 6 mei 2019

Media:Tijd is een gezamenlijk initiatief van Nationaal Luister Onderzoek, Nationaal Onderzoek Multimedia, Stichting KijkOnderzoek, Platform Media-adviesbureaus en Sociaal en Cultureel Planbureau. Het onderzoek, dat eerder werd uitgevoerd in 2013 en 2015, kijkt naar hoeveel tijd Nederlanders besteden aan media (kijken, luisteren, lezen en communiceren). Wij halen de highlights van het deel over lezen eruit.

De gemiddelde leestijd is in vergelijking met drie jaar geleden op niveau  gebleven en bedraagt 42 minuten. Het verschil met 2015 is verwaarloosbaar. Het aandeel lezen van papier is in dezelfde periode wel gedaald van 71% naar 67%. Omgerekend betekent dit 14 minuten per dag digitaal lezen, tegen 28 minuten per dag van papier.

De leesparticipatie – het percentage mensen dat op een gemiddelde dag leest – is het hoogst bij mensen ouder dan 50. Dat is tevens de groep met een duidelijke voorkeur voor lezen van papier. Voor de lezers jonger dan 50 jaar geldt dat het aandeel van digitaal lezen groter is ten opzichte van papier.  Over de hele linie laten mannen een groter aandeel (48%) voor digitaal zien ten opzichte van het aandeel digitaal lezen (35%) bij vrouwen. Uit de cijfers van Media:Tijd blijkt dat vrouwen meer boeken en tijdschriften op papier lezen en dat mannen vaker nieuwssites/-apps raadplegen. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat papier (nog steeds) de voorkeur heeft. Dat doet iedereen overigens het liefst in het weekend: dan ligt de gemiddelde leestijd zo’n 20% hoger in vergelijking met de doordeweekse dagen. Dit verschil is door de jaren heen constant.

Klik hier voor het volledige rapport