Terug naar overzicht

Print

Wel of geen ongeadresseerd drukwerk?

Deze week diende voor het gerechtshof Amsterdam het hoger beroep over de JA/JA-sticker. Bij inwoners van Amsterdam mag alleen bij mensen met een JA/JA-sticker nog ongeadresseerd drukwerk in de bus worden gedaan. Het KVGO, MailDB en Spotta willen dat dit besluit wordt teruggedraaid en tekenden hoger beroep aan. Op 11 juni volgt de uitspraak.

  • 29 mrt 2019

Amsterdam verbiedt sinds 2018 de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk. Alleen bij consumenten met een JA/JA-sticker op de brievenbus mag ongeadresseerd drukwerk in de bus worden gedaan. De gemeente handelt vanuit milieu oogpunt. Veel consumenten gooien de pakketten folders ongelezen in de papierbak. Vanuit diverse richtingen is bezwaar tegen deze verandering, onder meer vanuit de producerende bedrijven. De angst is dat als dit regel wordt ook andere gemeenten deze verspreidingsmethodiek oppakken. Een aantal gemeenten heeft dit al aangekondigd en wacht alleen de uitspraak af.

De website van het KVGO geeft een korte beschrijving met argumenten die de branchevereniging voor de grafimediabedrijven aan het eind van de zitting nog te berde bracht. Manager branchevernieuwing bij het KVGO Bram ter Beek kreeg de gelegenheid om aan het einde van de zitting een aantal punten die in zijn ogen tijdens de zitting niet of onvoldoende aan de orde zijn gekomen nader toe te lichten.

‘Als KVGO vertegenwoordigen wij de grafische industrie, dus ook de drukkers van reclamedrukwerk. Ook zij verkeren in zwaar weer door de invoering van het opt-in systeem. Niet alleen door het wegvallen van het reclamedrukwerk van de grote retailers, zoals die verspreid wordt door de leden van MailDB, maar ook door het wegvallen van het reclamedrukwerk voor onder andere de kleinere lokale en regionale winkeliers, kappers en horeca. Deze ondernemers zoeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld advertenties in huis-aan-huis bladen, maar daarmee kunnen de behoeften van de betrokken partijen niet worden gedekt. Niet qua kosten, verspreiding en bereik.’

In Amsterdam is vorig jaar een nieuw wekelijks huis-aan-huis blad onder de naam City. Die magazine-achtige krant van 48 pagina’s met onafhankelijke journalistieke informatie wordt wekelijks bezorgd bij 318.000 Amsterdamse gezinnen en is mogelijk gemaakt door een aantal grote retail-partners. ‘Als dit systeem blijft zullen er nog meer van dit soort initiatieven komen. Het is alleen de vraag waarom een systeem waarin de scheidslijn tussen huis-aan-huisblad en reclamedrukwerk zodanig vervaagt beter is. Ik constateer dat uiteindelijk de oorspronkelijke doelstelling, het voorkomen van verspilling, van de gemeente Amsterdam niet zal worden gehaald. Terwijl de drukkers en verspreiders in de tussentijd veel schade lijden. Extra zuur voor een branche, die zich volop richt op de circulariteit van papier door het gebruik van gerecycled papier, inzamelen van papier en dit opnieuw inzetten voor de productie van papier. Nota Bene samen met de gemeenten, gebaseerd op een gezamenlijk convenant. Papier is een grondstof en geen afval,’ besluit Ter Beek zijn betoog