Abonneren  Inloggen

Schikkingsvoorstel afgewezen door vakbond

14 april 2022

De Raad van Bestuur van de Finse papierwerkers vakbond (Paperiliitto) heeft besloten de ontvangen schikkingsvoorstellen voor de bedrijfsvoering van UPM af te wijzen. De staking wordt verlengd tot 14 mei.

Unaniem besluit tot afwijzing

De vakbond verklaarde de schikkingsvoorstellen niet te kunnen accepteren omdat ze onvoldoende dekking hadden. De schikkingsvoorstellen voor Pulp, Specialty Papers, Raflatac en Biofuels dekken slechts de helft van de papieren bondgenoten van UPM. Daarnaast zou er geen akkoord zijn geweest. Het besluit tot afwijzing was unaniem.

De vakbond is teleurgesteld dat zij vanwege het verzet tegen Communication Papers vier bemiddelingsvoorstellen heeft moeten verwerpen. Opstandigheid kwam ook tot uiting in de reactie op een open brief van de hoofdwinkelstewards van UPM die het management van UPM opriepen om het opnieuw te proberen met Communication Papers. De winkelstewards zijn verontwaardigd dat de petitie op geen enkele manier is beantwoord. De vakbond zegt dat als er een oplossing voor het geschil was gevonden, er geen andere bemiddelingsvoorstellen verworpen hadden hoeven worden.

14 mei

Omdat er nog geen overeenstemming is bereikt over bedrijfsspecifieke voorwaarden voor de activiteiten van UPM, heeft de Raad van Bestuur van de vakbond besloten de staking met twee weken te verlengen, namelijk op 14 mei. totdat het resultaat van de onderhandelingen voor die tijd is bereikt.

104 dagen

‘UPM duwde zichzelf in de hoek vanwege haar drastische doelen, en lijkt niet terug te trekken, ook al heeft de staking 104 dagen geduurd. De resultaten van de locaties aan het begin van het jaar zullen nul zijn en klanten zullen last hebben van materiaal tekorten, zegt Petri Vanhala’, voorzitter van Paperiliitto.

‘We streven niet naar betere arbeidsvoorwaarden dan de eerder vervallen CAO en het streven naar loonsverhogingen sluit aan bij de algemene lijn. In vergelijking met andere bosbouwbedrijven heeft de onwil van UPM om tot een overeenkomst te komen tot gevolg dat de werknemers van het bedrijf worden onderworpen aan een volkomen onredelijke principiële achtervolging door de werkgever’, zegt Vanhala.

Bron: Paperiliitto