Terug naar overzicht

Print

Onrust over Circle Media Group

Na het aangevraagde faillissement van de Belgische Circle Media-dochter diepdrukkerij Hélio Charleroi vrezen vakbonden dat het bij meer vestigingen fout kan lopen. Vorige week verzamelden de internationale bonden in Brussel.

  • 4 mrt 2019

De Nederlandse Circle Media Group (CMG) komt voort uit de fusie in 2017 tussen Circle Printers en Roto Smeets, heeft vestigingen in negen landen en zo’n vijfduizend man in dienst. In Nederland horen Roto Smeets Deventer, Roto Smeets Weert, Senefelder Misset plus de in hetzelfde pand in Doetinchem gevestigde Dock35 Marketing en Dock35 Media tot de groep. In januari werd bekend dat voor de zuid-Belgische diepdrukker Hélio Charleroi het faillissement aangevraagd werd, waardoor zo’n honderdtachtig man voor hun baan moeten vrezen. Volgens het bedrijf is de voortzetting van de activiteiten 'niet langer houdbaar in de huidige marktomstandigheden'. Continue oplagedaling, structurele overcapaciteit en een dodelijke prijsconcurrentie worden als oorzaken opgevoerd.

‘Als er niet wordt ingegrepen op het gedrag van de Circle Media Group (CMG), zal de sluiting van Helio Charleroi niet de laatste zijn,’ meldt Nicola Konstantiou, bestuurder van de vakbondcombinatie UNI Graphical and Packaging namens de verzamelde Europese grafische vakbonden. Ze stellen dat de lijst van klachten over CMG lang is: late uitbetalingen van loon, banenverlies, onbetaalde leveranciers van papier en inkt, en stopgezette bankrekeningen. De schuldenlast van het bedrijf zou bovendien kunnen leiden tot nog meer faillissement dan alleen Helio Charleroi, menen de bonden.

Vanwege de 'totale ondoorzichtigheid van de geldstromen en de financiële situatie bij CMG bedrijven en CMG zelf' hebben de werknemersorganisaties nu besloten officieel hun beklag te doen bij de Europese en nationale autoriteiten. Ze hopen alle betrokken partijen te mobiliseren om 'een ramp zoals die de medewerkers in Charleroi trof' te voorkomen. Onze Belgische collega’s van Grafisch Nieuws melden dat de bonden menen dat Corelio in Erpe-Mere (B), vorig jaar door CMG ingelijfd, een volgend slachtoffer zou kunnen zijn.

Afgelopen dinsdag 26 februari voerden de vakbonden actie aan de poort bij Corelio om de werknemers daar in te lichten over de situatie. Leen Van Lierde, van de liberale vakbond, vertelde op een lokale zender dat er in Erpe-Mere een faillissement wordt uitgelokt door CMG: ‘Grote zorg zit erin dat ze het systeem gaan toepassen dat ze onlangs ook in Helio Charleroi hebben toegepast.’ De lokale zender TV Oost meldde later die dag dat de ondernemingsraad bij Corelio volgens de bonden 'bitter weinig' had opgeleverd: ‘Wel werd beloofd dat de lonen van maart en april tijdig zullen uitbetaald worden. Maar over de toekomst van het bedrijf kregen de vakbonden geen garanties. Mogelijk zal het bedrijf de weekendploegen schrappen om zo kosten te besparen.’

Ook bij de Spaanse vestiging in Sesena en de Britse CPI-vestiging is onrust. CMG noemt in een reactie aan Grafisch Nieuws de argumenten van de bonden 'ongegrond, niet onderbouwd en schadelijk voor onze bedrijven'.
Lees meer op Grafisch Nieuws.