Terug naar overzicht

Dossier - Fusietraject PostNL - Sandd

Fusietraject PostNL - Sandd

In februari 2019 werd door PostNL de acquisitie van Sandd aangekondigd. De postdiensten van beiden bedrijven worden volgens de plannen samengevoegd. Het ministerie van Economische zaken heeft zich bij monde van staatssecretaris Mona Keijzer achter de overname geschaard. De Autoriteit Consument en Markt is echter sceptisch en heeft haar in juli beoogde uitspraak uitgesteld. De grote postverzenders, uitgevers en grafische bedrijven zitten al helemaal niet op een monopoliepositie van PostNL te wachten: zij vrezen hierdoor hogere postprijzen.  

De ACM gaf begin juli aan vervolgonderzoek te doen, waarvoor het standaard dertien weken de tijd heeft, en nog langer indien nodig. Overigens kan de staatssecretaris een eventueel negatief besluit van de ACM overrulen. De verzenders van zakelijke post hebben zich georganiseerd in het Gezamenlijk Overleg Stakeholders Post- en pakketten Markt (GOSP). Samen met het Koninklijk Verbond Grafische Ondernemingen (KVGO) diende het GOSP begin juli een alternatief plan in voor het instandhouden van de Universele Postdienst (UPD), te weten een generieke heffing op alle geadresseerde post. 

Een uiterst relevant dossier
Het is absoluut te verwachten dat de zakelijke postverzending duurder wordt wanneer PostNL Sandd overneemt. In dat geval wordt de grafische sector hard geraakt door deze geplande overname. Het overnametraject PostNL - Sandd is dus relevant voor de lezers van PRINTmatters. In dit dossier houden we de actualiteiten hieromtrent gebundeld voor u bij. 

Nieuws

Postfusie: Politieke Powerplay is spelen met vuur

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur als staatssecretaris Mona Keijzer van Economie en Klimaat de fusie van PostNL en Sandd erdoorheen drukt. Daarmee zou zij het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt overrulen met een beroep op argumenten die deze onafhankelijke toezichthouder zelf in haar onderzoek al overtuigend heeft ontkracht.

KVGO-onderzoek: fusie PostNL en Sandd niet nodig

Het KVGO (samen met partijen in het Gezamenlijk Overleg Stakeholders Post- en Pakkettenmarkt, GOSP) komen met een doorgerekend alternatief, waaruit blijkt dat een fusie van PostNL en Sandd niet nodig is. Daarmee voert de grafische brancheorganisatie de druk op de politiek verder op om van de postfusie af te zien.

Fusie PostNL en Sandd nog niet beklonken

Volgens bericht in de Telegraaf op 2 juli melden bronnen rond PostNL dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen toestemming geeft voor het samengaan van PostNL en Sandd. Toch lijken we op een monopolie-situatie af te stevenen.

Zijn we beter af met minder postbedrijven?

Vreemd bericht, vandaag 10 april op Radio 1 en in De Telegraaf. Volgens dat bericht constateert Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) dat meer concurrentie op de postmarkt alleen maar lijkt te zorgen voor hogere verzendkosten, bijvoorbeeld door hogere postzegelprijzen. Is dat economie anno 2019? Dat concurrentie zorgt voor hogere prijzen? Robbert Delfos, hoofdredacteur van PRINTMatters schreef een blog over deze ontwikkeling.

‘Postdialoog is doorgestoken kaart’

De angst zit er goed in bij bedrijven die afhankelijk zijn van postdistributie. Posttariefstijgingen van veertig procent zijn mogelijk als het tot een monopolie positie van PostNL komt. Sinds de officiële aankondiging eind februari van de fusie tussen PostNL en Sandd is er onrust bij bedrijven die afhankelijk zijn van een tot nu concurrerende postmarkt. PRINTmatters schetst de procedure en peilde de stemming bij VGP-voorzitter Wim Ledder en Peter Stadhouders, directeur van de Mediafederatie.

KVGO protesteert bij ACM tegen fusie PostNL en Sandd

Het KVGO, branchevereniging voor grafimediabedrijven, heeft bij de Autoriteit Consument en Markt ACM ernstige bezwaren gemaakt tegen overname van Sandd door PostNL. Het KVGO vreest dat daardoor een monopolist ontstaat met diepgaande gevolgen voor de zakelijke postmarkt.

KVGO bezorgd over monopolie postmarkt

Het KVGO is ernstig bezorgd over de aangekondigde overname van Sandd door PostNL. Door die fusie ontstaat een monopolie op de postmarkt, dat volgens de brancheorganisatie voor werkgevers in de grafimediasector onvermijdelijk tot hogere tarieven zal leiden.

Kwaliteit postbezorging in Nederland blijft stabiel

Volgens het jaarlijks onderzoek van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP) is de kwaliteit van postbezorging in Nederland in 2018 in vergelijking met 2017 stabiel gebleven.